ScienceCamp er et natur- og realfagsprosjekt der ungdomsskoleelever skal benytte vitenskapelig måleutstyr og metodikk for å utforske de uforklarlige lysfenomenene i Hessdalen.

Lørdag 1. april 2017

I dag har alt blitt tatt ned og pakket. Det ele ble avsluttet med en fest.