Tirsdag 20. mars 2018

09:45 Henriette and the snowmobiles heading to Båtkjønna making tracks for later trips
10:28 Henriette og co har ankommet Båtsjønna (Vindstyrk: 6,1)
10:43 Henriette and co are leaving båtkjønna for red cabin
10:56 Martin og co drar avgårde til Båtsjønna.
11:25 "teigen" har ankommet rød hytte, og gjør seg klar for å dra opp til Båtsjønna.
12:18: Espen: Vi har alle ankommet Båtsjønna.
13:17: Soundcheck Båttjønna
13:29: Henriette og scooterne har ankommet rød hytte. Lars Kristian, Espen og Christoffer drar til Skarvan
15:06: They have arived Skarvan
15:07 Båtkjønna signal report
16.00 It's desided that Skarvan is a no-go because of the weather.

Værrapport 21:00:
Relative pressure: 1005
Absolute pressure: 904,6
Temperature:
Inside: 8,4
Outside: -3
Humidity:
Inside: 66
Outside: 83
Windspeed: 5,4
Wind Gust: 6,1
Wind direction: SW
Sight: poor but better that last time.

Værrapport 22:00:
Relative pressure: 1004,7
Absolute pressure: 904,0
Temperature:
Inside: 8,8
Outside: - 3
Humidity:
Inside: 68
Outside: 84
Windspeed: 8,5
Wind Gust: 9,5
Wind direction: SW
Sight: poor

Værrapport 23:00:
Relative pressure:
Absolute pressure:
Temperature:
Inside:
Outside:
Humidity:
Inside:
Outside:
Windspeed:
Wind Gust:
Wind direction:
Sight:

Problemer med generator, jobber med utbedring.
Generator fungerer igjen

Værrapport 2300
Relative pressure: 1003,9
Absolute pressure: 903,4
Temperature:
Inside: 8,4
Outside: -2,7
Humidity:
Inside: 66%
Outside: 85%
Windspeed: 9,2
Wind Gust: 10,5
Wind direction: SW
Sight: poor

23:05 Båttjønna melder om en forværring i sikt.

Værrapport 00:00
Relative pressure: 1003,6
Absolute pressure: 902,9
Temperature:
Inside: 8,6
Outside: -2,6
Humidity:
Inside: 67%
Outside: 84%
Windspeed: 10,2
Wind Gust: 11,9
Wind direction: W
Sight: eagleeye and south + west good, north and east bad.

Værrapport 01:00:
Relative pressure: 1003,6
Absolute pressure: 902,9
Temperature:
Inside: 9,3
Outside: -2,3
Humidity:
Inside: 64%
Outside: 85%
Windspeed: 11,6
Wind Gust: 12,2
Wind direction: W
Sight: Bad, and getting worse. They think indoortemp might be wrong.

Værrapport 02:00
Relative pressure: 1002,9
Absolute pressure: 902,3
Temperature:
Inside: 8,5
Outside: -2,2
Humidity:
Inside: 65%
Outside: 86%
Windspeed: 11,2
Wind Gust: 11,9
Wind direction: W
Sight: Poor, and getting worse.

Værrapport 03:00:
Relative pressure: 1005
Absolute pressure: 904,6
Temperature:
Inside: 7,4
Outside: -2.1
Humidity:
Inside: 66
Outside: 86
Windspeed: 11,4
Wind Gust: 1,1
Wind direction: SW
Sight: Bad

Værrapport 04:00:
Relative pressure: 1001
Absolute pressure: 901,2
Temperature:
Inside: 7
Outside: -2,3
Humidity:
Inside: 60
Outside: 85
Windspeed: 12,9
Wind Gust: 13,3
Wind direction: NW
Sight: Bad and getting worse.

04:30 HQ out. Bad visibility - Båttjønna has taken in the cameras.