ScienceCamp er et natur- og realfagsprosjekt der ungdomsskoleelever skal benytte vitenskapelig måleutstyr og metodikk for å utforske de uforklarlige lysfenomenene i Hessdalen.

Søndag 31. mars 2019

Dårlige vær, mye snø. 

Kjørte utstyr og mannskap til skarvan. finnsås forventet å komme opp på mandag.