Camplogg 07.09.10


Kl.slett Hvor            Kommentar                                                                                                                                                      
19.35 Rogne Elevene har ankommet basen.
20.00 Rogne Luftfuktighet 73%, Lufttrykk 924,7 millibar, Vindretning øst,sør øst, Vindhastighet 5,8 m/s,
Temperatur 11,1ºC, nedbør 0 mm, Radioaktivitet 0,10 microsivert
20.05 Øyungen Luftfuktighet 72%  Lufttrykk 924,5 millibar Vindretning syd Vindhastighet 4,1 m/s 
Temperatur 6,3ºC Nedbør 0 mm Radioaktivitet 0,1 microsivert   
20.25 Skarvan     Elevene har ankommet basen.
21.00 Øyungen Luftfuktighet 71% Lufttrykk 924,9 millibar Vindretning syd,syd øst Vindhastighet 7,11 m/s
Temperatur 5,8ºC Nedbør 0 mm Radioaktivitet 0,07 microsivert
Annet stor aktvivitet på inspire
21.04 Rogne Luftfuktighet 77% Lufttrykk 924,9 millibar Vindretning øst Vindhastighet 7,5 m/s
Temperatur 9,8ºC  Nedbør 0 mm Radioaktivitet 0,10 microsivert
21.09 Øyungen Fenomen dalte ned mot horisont 160º
21.14 Skarvan Luftfuktighet 76% Lufttrykk 1045 milliibar Vindretning 155º Vindhastighet -- 
Temperatur 7,5ºC  Nedbør 0 mm Radioaktivitet 0,18 microsivert
20.35 Øyungen Fenomen dalte ned mot horrisonten, rettning 75º høyde 70º
21.38 Rogne Fenomen sett, i horisont 220º
21.40 Rogne Rogne og Skarvan tester visuell kontakt med lysblink.
21.47 Øyungen luftfuktighet 75% lufttrykk 924,9 vindtretning S, SØ vindhastighet 1 m/s
temperatur 5,9ºC nedbør 0 mm radioaktivitet 0,05 microsivert
21.50    Skarvan Luftfuktighet 78% Lufttrykk 1044 millibar Vindretning 190º Vindhastighet --
Tempratur 6ºC Nedbør 0 mm Radioaktivitet 0,10 microsivert
22:00    Rogne Luftfuktighet 7,7% Lufttrykk 924,9 millibar Vindretning Øst Vindhastighet 7,5 m/s
Tempratur 9,5ºC Nedbør 0 mm Radioaktivitet 0,12 microsivert
22:06     Øyungen Høy aktivitet på inspire
22.07 Rogne    Høy aktivitet på inspire
22.08    Skarvan Høy økning på radioakriviteten, verdi: 0,09 til 0,18 microsivert på kort tid.
22.20    Rogne Lysblink observert 200º på horisont.
22.24 Rogne Lysblink observert 220º flere ganger på horisonten
22.25 Skarva Fenomenet er bekreftet av skarva 240º på horisont
22.26 Øyungen Fenomenet ble sett 270º over horisont
22.50 Øyungen Høy aktivitet på inspire
22.55 Øyungen Luftfuktighet 79% lufttrykk 924,6 millibar vindretning syd-sydøst
vindhastighet 3.96 m/s temperatur 5,4ºC nedbør 0 mm radioaktivitet 0,10 microsivert
22.57 Skarvan Luftfuktighet 79% lufttrykk 1074 millibar vindretning sør vindhastighet --
temperatur 5,5ºC nedbør 0 mm radioaktivitet 0,13 mikrosivert
22.58 Rogne Luftfuktighet 80% lufttrykk 927,6 millibar vindretning øst vindhastighet 7,1m/s
temperatur 8,5ºC nedbør 0 mm radioaktivitet 0,10 microsivert
23.37 Øyungen Blink varte i få sekunder 350º, 80º over horisont
23.47 Rogne Blink 180º
23.53 Øyungen Enorm aktivitet på inspire
23.59 Øyungen Observert fantastisk Nordlys, nord-øst
00:00 Rogne Observert et blink over Øyungen, sydvest, 90º
23.52 Øyungen Luftfuktighet 77% lufttrykk 924,6 millibar vindretning sør-øst vindhastighet 4,3 m/s
temperatur 5,7 ºC nedbør 0 mm radioaktivitet 0,10 microsivert
00:06 Rogne Luftfuktighet 82% lufttrykk 925 millibar vindretning øst
vindhastighet 5,8 m/s temperatur 8,1 ºC nedbør 0 mm radioaktivitet 0,20 microsivert
00.10 Skavran Luftfuktighet 78 % lufttrykk 1044 millibar vindretning sør-øst vindhastighet 4,3 m/s
temperatur 5ºC nedbør 0 mm radioaktivitet 0,14 microsivert
00:12 Øyungen Observert fallende lys, varte i ca 5 sek, øst 30ºC over Horisont
00.15 Rogne Observert et blink, 180º , under horisont
00.17 Øyungen Observert et blink over horisont, sør-øst
00.24 Øyungen Observert to blinkende lys som leker med hverandre, 30º Nord, over horisont
00:25 Skarvan Ser ingen lys, må ha vært i fjellsiden.
00.27 Øyungen     Blink, Nord-øst, 200º over horisont
00.28 Skarvan     Fikk lys på bilde
00.28 Rogne Observert et blink, syd-vest, 20º, over horisont
00:31 Skarvan Observert kraftig lys mot gruvdalen, retning 170º
00.44 Skarvan lys stanster og blinker, 220º
00.45 Øyungen blinkende lys, 180º
00.47 Rogne samme fly?, rar blinking, mot Skarvan
00.47 Øyungen bekrefter fly
00.54 Rogne blinkende lys, 180º midt på horisonten
00.54 Øyungen       luftfuktighet 79% lufttrykk 1013.4 millibar vindretning syd-vest
vindhastighet 1.4 m/s temperatur 5.2ºC nedbør 0mm radiaktivitet 0.08 microsivert
00.56 Skarvan luftfuktighet 79% lufttrykk 1044 millibar vindretning sør-øst vindhastighet --
temperatur 5ºC nedbør 0 mm radiaktivitet 0,12 microsivert
00.57 Rogne luftfuktighet 81% lufttrykk 924.8 vindretning syd-øst vindhastighet 7.2 m/s
temperatur 8.3ºC nedbør 0 mm radioaktivitet 0.12 microsivert
01.05 Skarvan sterkt lys i horisonten, 310 rett over horisonten
01.05 Rogne ser ikke noe
01.05 Øyungen ser ikke noe
01.11 Rogne lysblink, 200º på horisonten
01.11 Øyungen ser ikke noe
01.11 Skarvan ser ikke noe
01.13 Rogne ser lyset 270º under horisonten
01.13 Skarvan lys forsvant bak horisonten, 320º
01.13 Rogne ser lyset. 220º under horisonten
01.35 Øyungen kraftig lys beveger seg mot skarvan, 360º, 20º over horisont
01:45 Skarvan Luftfuktighet 79%, lufttrykk 1044 millibar, vindretning syd-sydvest, vindhastighet - -,
temperatur 5ºC, nedbør 0mm, radioaktivitet 0,12 microsivert
01:48 Øyungen Luftfuktighet 82%, lufttrykk 1013 millibar, vindretning nord, vindhastighet - -,
temperatur 4,5ºC, nedbør 0mm, radioaktivitet 0,10 microsivert
01:49 Rogne Lufthfuktighet 82%, lufttrykk 924,7 millibar, vindretning øst, vindhastighet 5,8 m/s,
temperatur 7,7ºC, nedbør 0mm, radioaktivitet 0,11 microsivert
xx.xx
  Kommenter denne saken: