Tirsdag

Kl.slett Hvor Kommentar                                                                                                                                                                  
18.45 Finså      Elevene har kommet fram og basen er operativ
19.24   Øyungen Luftfuktighet: 85%, Lufttrykk: 904,8 mb, Vindretning: Syd, Vindhastighet: 10,9 m/s, temperatur: 8,1 c,
Nedbør: Radioaktivitet: 0,008 microsivert
19.28 Finså Luftfuktighet: 87%, Lufttrykk: 1007,4 mb, Vindretning: syd, Vindhastighet: 5,8m/s, Temperatur: 6,2c,
Nedbør: 2,1mm, Radioaktivitet: 0,06 microsivert
19.47 Finså Erling går ned fra Finså og over til Aspåskjølen
19.55 Bjørn Gitle er på vei opp til Skarvan
19.56 Øyungen Økning i raidoaktivitet til 0,18 microsivert, og nye signaler på Inspire
20.15 Finså Mobiler og kameraer går plutselig tom for strøm
20.22 Øyungen Luftfuktighet: 85 %, Lufttrykk: 904 mb, Vindretning: syd, Vindhastighet: 14,6 m/s, Temp: 4 c,
Nedbør : 1 mm,  Radioaktivitet: 0,014 microsivert
20.32 Finså Blink; 245 grader
20.38 Finså Luftfuktighet: 81%, Lufttrykk: 1006 mb, Vindretning: syd, Vindhastighet: 6,8 m/s, Temp 7,4 c,
Nedbør: 2,1 mm, Radioaktivitet: 0,08 microsivert
20.41 Aspåskjølen Kraftig korte blink 180 grader
20.42 Finså Mange småblink på 136 grader
20.46 Finså Mange små lys 144 grader
21.00 Finså Lys glimt 44 grader
21.02 Finså 145 grader
21.03 Finså 225 grader
21.03 Aspåskjølen Nede i dalen 220 grader
21.18 Øyungen Luftfuktighet: 79%, Lufttrykk: 904 mb, Vindretning: vest, Vindhastighet: 9,9 m/s, temp: 9,6 c,
Nedbør: 0,0 mm, Radioaktivitet: 0,012 microsivert
21.12 Aspåskjølen Stort blink 180 grader
21.14 Finså Lys glimt 14 grader
21.15 Finså Unormal høy aktivitet på Inspire 18000 Hz
21.21 Øyungen Lite lys glimt 360 grader
21.23 HK Fått melding om forstyrrelser på lokal radio og tv
21.26 Finså Lysglimt 180 grader
21.28 Finså Lite glimt 140 grader
21.37 Finså Unormal aktivitet på Inspire 18000Hz
21.40 Aspåskjølen Flash på 200 grader
21.41 Finså To unormale frekvenser; 1:1000Hz, 2: 5000Hz
21.42 Aspåskjølen Lysflash på 980-200grader flere ganger
21.44 Finså Lysglimt 145 grader. Flere lysglimt
21.44 Aspåskjølen Svakt lysglimt 200 grader
21.45 Øyungen Lysglimt 360 grader
21.46 Aspåskjølen Lysflash 240 grader
21.49 Aspåskjølen Sterkt lysglimt 220 grader
21.50 Finså To lys på 230 grader. Korte blink
21.51 Finså Korte og svake lysglimt 270 grader
21.52 Finså Sterkt langvarig 220 grader
21.33 Finså Luftfuktighet: 77 %, Lufttrykk: 754,4 mb, Vindretning: sørøst, Vindhastighet: 6,1 m/s, temp: 8,2 c,
Nedbør: 2,1 mm, Radioaktivitet: 0,06 microsivert
21.55 Aspåskjølen Små lys-glimt 244 grader
22.03 Aspåskjølen Sterke langvarig lys 220 grader
22.03 Aspåskjølen  Lysglimt på 200 grader
22.07 Øyungen Tre lysglimt 320 grader litt under horrisonten
22.09 Øyungen Klart lysglimt 320 grader under horrisonten
22.11 Finså Unormal frekvenser Inspire : 1: 1000 Hz, 2: 5000 Hz
22.11 Finså Kort og svakt lysglimt 195 grader og 50 grader, under horisonten.
22.13 Øyungen Langvarig sterkt lys 110 grader, under horisonten.
22.15 Aspåskjølen Svakt lysglimt 270 grader, under horisonten.
22.16 Finså Sterkt lys 50 grader, over horisonten.
22.18 Finså Inspire 2500 Hz og 5000 Hz.
22.20 Finså Sterkt, kort lysglimt 235 grader.
22.26 Skarvan Radar observasjoner 270 grader, veldig nær Skarvan toppen.
22.29 Finså Lys flash, 120 grader, over horisonten.
22.31 Finså 4 lys vannrett, 55 grader, over horisonten.
22.33 Finså Luftfuktighet 88%, Lufttrykk 754 millibar, Vindretning Sør-øst, Vindhastighet 6,5 m/s, Temperatur9,1 C,
Nedbør 2,1 mm, Radioaktivitet 0.08 microsivert.
22.41 Finså Unormal aktivitet, 3 forskjellige frekvenser på inspire. 1500 Hz, 5200 Hz, 18000 Hz.
22.49 Finså Samme aktivitet som klokken 22.41.
22.51 Finså Samme aktivitet som klokken 22.41.
23.05 Aspåskjølen Blink 200 grader.
23.06 Aspåskjølen Blink 200 grader.
23.08 Finså Unormale frekvenser.
23.09 Aspåskjølen Blink lys, 200 grader.
23.10 Skarvan Kraftig vind.
23.11 Aspåskjølen Blink 200 grader
23.14 Finså Unormal aktivitet på inspire, 700 Hz, 5200Hz, 18000 Hz.
23.19 Finså Aktivitet 230 grader.
23.20 Øyungen Blink 360 grader.
23.20 Øyungen Luftfuktighet 75%, Lufttrykk 85 milibar, vindretning nordvest, vindhastighet 20,1 m/s, Temperatur 11,3 C, Nedbør 5,7 mm, Radioaktivitet 0,09 microsivert.
23.22 Øyungen Lys 310 grader.
23.23 Øyungen Lys glimt 320 grader.
23.29 Finså Utrolig mye aktivitet på inspire overalt.
23.30 Øyungen Masse flash 20 grader.
23.32 Finså Luftfuktighet 89% , Lufttrykk 752,8 milibar, Vindretning Sør-Øst, Vindhastighet 9,8 m/s, Temperatur 10 C,
Nedbør 2,1 mm, Radioaktivitet 0,10 microsivert.
23.35 Øyungen Stort lysglimt over horisonten, varighet 5 sekunder. 310 grader.
23.36 Finså 3 lysglimt, 195 grader.
23.40 Finså 3 forskjellige frekvenser. 1700 Hz, 5000 Hz, 18000 Hz.
23.41 Aspåskjølen Lysblink 240 grader
23.43 Øyungen Blink 300 grader, under horisonten.
23.46 Finså Store vindkast.
23.48 Aspåskjølen Lys flash 230 grader, under horisonten.
23.49 Øyungen Hvitt blink 350 grader.
23.53 Aspåskjølen Blink 220 grader, over horisonten.
23.54 Finså 21,2 kHz, Kraftig vind, vindhastighet 15,35m/s.
23.55 Aspåskjølen Lys i 10sek, 180 grader.
23.58 Øyungen Små blink, 310 grader.
00.00 Finså 21,14 kHz, på største frekvens.(Mange frekvenser)
00.05 Finså Stort glimt, 35 grader.
00.08 Finså Lavfrekvens måler gikk amok, 21,19 kHz.
00.18 Aspåskjølen Lysflash, 230 grader, under horisont.
00.26 Finså Har aktivitet på inspire.
00.27 Øyungen Luftfuktighet 73%, Lufttrykk 900,7, Vindretning vest, Vindhastighet 12,9m/s, Temperatur 12,4 C, Nedbør 0,0 mm, Radioaktivitet 0,012 microsivert.
00.29 Finså Luftfuktighet 87%, Lufttrykk 751,7 milibar, Vindretning sør sør-øst, Vindhastighet 12,2 m/s, Temperatur10,4 C
Nedbør2,7 mm, Radioaktivitet 0,08 microsivert.
00.50 Aspåskjølen Svenskene tar kvelden.
00.54 Finså Endringer på inspire.
01.04 HK Erling er tilbake fra Øyungen.
01.11 Øyungen Luftfuktighet 79%, Lufttrykk 900,2 milibar, Vindretning nord-vest, Vindhastighet 19,7m/s, Temperatur12,9
Nedbør0,0 mm, Radioaktivitet 0,92 microsivert.
01.21 Finså Luftfuktighet 85%, Lufttrykk 760,1 milibar, Vindretning Sør, Vindhastighet 8,5 m/s, Temperatur 10,6 C,
Nedbør 0 mm, Radioaktivitet 0.09 microsivert.
01.25 Øyungen Lys 300 grader, under horisonten.
01.27 Øyungen Skarpt, stikkende lys. 310 grader under horisonten.
02.07 Finså Luftfuktighet 83%, Lufttrykk 760 milibar, Vindretning Sør, Vindhastighet 11,8 m/s, Temperatur 9,8 C,
Nedbør 0 mm, Radioaktivitet 0,92 microsivert.
02.08 Øyungen Luftfuktighet 80%, Lufttrykk 899,8 milibar, Vindretning Sør-øst, Vindhastighet 11,2 m/s, Temperatur 13,5,
Nedbør 0,6 mm, Radioaktivitet0,012 microsivert.
02.13 HK Vi tar kvelden.