Torsdag

Kl.slett Hvor            Kommentar                                                                                                                                                      
18.10 Rogne Elevene er ankommet basen
18.26 Finså Elevene er ankommet basen
18.27 Skarvan Radar er startet
20.17 Rogne            Luftfuktighet: 74%. Lufttryck: 952,2 millibar. Vindretning: nordøst. Vindhastighet: 4,1 m/s. Temp: 8,4 C. Radioaktivitet:0,08 microsivert.
20.20 Øyungen Luftfuktighet: 66%. Lufttryck: 948,2 millibar. Vindretning: sør. Vindhastighet: 1,7 m/s. Temperatur: 7,8 C. Nedbør: 0,0 mm. Radioaktivitet: 0,010 microsivert.
20.24 Finså Luftfuktighet: 77%. Lufttryck: 768,2 millibar. Vindretning: vest. Vindhastighet: 3,7 m/s. Temperatur: 4,5 C. Nedbør 0,3 :mm. Radioaktivitet: 0,10 microsivert.
20.35 Øyungen Utslag på Inspire 1,7 kHz
20.50 Øyungen Kamerabatterierna håller på att laddas ur.
20.50 Finså Utslag på Inspire 2,1 kHz
20.55 Øyungen Blink 270 grader
20.55 Øyungen Blink 320 grader
20.57 Finså Ljusblink 80 grader
21.00 Rogne Luftfuktighet: 77 %. Lufttryck: 952,3 millibar. Vindretning: nord-øst. Vindhastighet: 3,4 m/s. Temperatur: 7,4 C. Nedbør: 0,0 mm. Radioaktivitet: 0,07 microsivert.
21.02 Øyungen Luftfuktighet: 80 %. Lufttryck: 948,2 millibar. Vindretning: sør. Vindhastighet: 1,4 m/s. Temperatur: 6,9 C. Nedbør: 0,0 mm. Radioaktivitet: 0,08 microsivert.
21.05 Finså Luftfuktighet: 75%. Lufttryck: 768,4 millibar. Vindretning: vest. Vindhastighet: 3,7 m/s. Temperatur: 5 C. Nedbør: 0,3 mm. Radioaktivitet: 0,09 microsivert.
21.15 Finså Utslag på Inspire 21,1 kHz
21.17 Finså Utslag på Inspire 21,1 kHz
21.51 Øyungen Ljusglimt øver horisonten 320 grader
21.54    Øyungen 5 ljusglimt 320 grader
21.56 Øyungen Rettelse: Førra observationen var sannolikt en bil.
21.59 Finså Utslag på Inspire 2000 kHz - 2800 kHz. Musik hørs.
22.01 Rogne Luftfuktighet: 76 %. Lufttryck: 932,6 millibar. Vindretning: nord-øst. Vindhastighet: 1,4 m/s. Temperatur: 7,3 C. Nedbør: 0,0 mm. Radioaktivitet: 0,10 microsivert.
22.04 Øyngen Luftfuktighet: 85 %. Lufttryck: 948,5 millibar. Vindretning: øst. Vindhastighet: 0,7 m/s. Temperatur: 6,5 C. Nedbør: 0,0 mm. Radioaktivitet: 0,010 microsivert
22.08 Finså Luftfuktighet: 85 %. Lufttryck: 768,5 millibar. Vindretning: vest. Vindhastighet: 0,3 m/s. Temperatur: 5 C. Nedbør: 0,3 mm. Radioaktivitet: 0,10 microsivert.
22.12 Øyungen Rødt blink 320 grader
22.15 Øyungen Langt lys over horisonten. 340 grader
22.35 Rogne Svagt blink over horisonten 210 grader
22.43 Rogne Svagt lys over horisonten 170 grader
22.47 Finså Luftfuktighet 84%  Lufttryck 768.7 millibar  Vindretning nord-vest  Vindhastighet 2,4 m/s  Temperatur 5,2 C
Nedbør 0,3mm  Radioaktivitet 0,08 microsivert
22.52 Rogne Luftfuktighet 74%  Lufttryck 952,7 millibar  Vindretning nord-øst  Vindhastighet 2,0 m/s Temperatur 7,5 C
Nedbørd 0,0mm  Radioaktivitet 0,08 microsivert
22.55 Øyungen Lysglimt 290 grader.
22.57 Øyungen Luftfuktighet 84%  Lufttryck 948,7 millibar  Vindretning nord-øst  Vindhastighet 4,8 m/s  Temperatur 7 C
Nedbørd 0,0mm  Radioaktivitet 0,01 microsivert
23.03 Øyungen Sterkt lysglimt 260 grader. Over horisonten
23.33 Rogne Mye brukt batteri på spektralkameran. Bytt 3 ggr.
23.33 Finså Mye brukt batteri på spektralkameran. Bytt 4 ggr.
23.34 Finså Lysglimt over horisonten. 50 grader.
23.52 Rogne Luftfuktighet 82%  Lufttryck 933,1 millibar  Vindretning nord-øst  Vindhastighet 2,4 m/s  Temperatur 7 C
Nedbørd 4,6mm  Radioaktivitet 0,12 microsivert
23.55 Øyungen Luftfuktighet 86%  Lufttryck 948,7 millibar  Vindretning nord-øst  Vindhastighet 0,7 m/s  Temperatur 5,9 C
Nedbørd 0,0mm  Radioaktivitet 0,012 microsivert.
23.59 Finså Luftfuktighet 87%  Lufttryck 768,8 millibar  Vindretning sør-vest  Vindhastighet 0,7 m/s  Temperatur 4,9 C
Nedbørd 0,3 mm  radioaktivitet 0,11 microsivert
00.20 Skarvan Merkelig strømaktivitet. Merkelige utslag på radaren. Omtrent samme tid som igår.
00.23 Øyungen Lys observert 2ggr på samme sted. 20 grader. 50 meter under horisonten. Relativt sterkt.
00.25 Skarvan Slått av radaren
00.29 Skarvan Slått på radaren og strømførholder er normale. Omtrent samme tidspunkt som igår.
00.34 Øyungen Stort lysglimt som bevegde seg veldigt fort i 5-10 sek. 85 grader.
00.48 Skarvan         Endel aktivitet på radaren sør for Øyungen. Mye aktivitet 139-220 grader cirka.
00.55 Skarvan Peiling 154 grader. 3,290 km.
01.01 Øyungen Luftfuktighet 87%  Lufttryck 927 millibar  Vindretning sør  Vindhastighet 0 m/s  Temperatur 5,7 C
Nedbør 0,0 mm  Radioaktivitet 0,009 microsivert
01.03 Rogne Luftfuktighet 84%  Lufttryck 933 millibar  Vindretning nord  Vindhastighet 3,1 m/s  Temperatur 6,6 C
Nedbør 0 mm  Radioaktivitet 0,08 microsivert
01.20 Rogne Blink rett mot Finså 256 grader. Hvit lysblink og ett langt lysstrek 270 grader nedi dalen.
01.54 Øyungen Utslag på geigerteller 0,018. Kraftig økning.
01.55 Rogne 0,007 på geigerteller.
01.58 Øyungen Luftfuktighet 87%  Lufttryck 926,8 millibar  Vindretning syd-vest  Vindhastighet 2,7 m/s  Temperatur 6,1 C
Nedbør 0,0 mm  Radioaktivitet 0,012
02.01    Rogne Luftfuktighet 81%  Lufttryck 932,6 millibar  Vindretning nor-vest  Vindhastighet 3,1 m/s  Temperatur 6 C
Nedbør 0.3 mm  Radioaktivitet 0.10 microsivert
02.04 Rogne Tar kvellen.
02.11 Øyungen Lysglimt på 270 *. Varighet: 3 sek
02.13 Skarvan Økt radaraktivitet i retning Slettfjella
02.15 Bjørn Gitle ber Øyungen holde utkikk i retning 310*
0217 Øyungen     Radioaktivitet steget til 0.018 microsivert
02.25 Øyungen Radioaktivitet økt til 0,021 microsivert
02.35 Vi tar kvelden