Utstyr som skal brukes


Ovenfra og nedover:
Geigerteller til å måle radioaktivitet.

NASA Inspiremottaker til VLF-registeringer.

Kamera med spekterfilter.


Dette noe av utstyret som vil bli brukt.