Science Camp 2008


ScienceCamp er et natur- og realfagsprosjekt der ungdomsskoleelever sammen med studenter fra Høgskolen i Østfold skal benytte vitenskapelig måleutstyr og metodikk for å utforske de uforklarlige lysfenomenene i Hessdalen.


I løpet av to hektiske uker - fra 8. til 19. september i år - var tilsammen 100 ungdomsskole-elever fra Sarpsborg og Fredrikstad, samt studenter fra Høgskolen i Østfold avd. ingeniørfag i Hessdalen for å forske på det spennende Hessdalsfenomenet sammen med lærere fra Høgskolen og grunnskolene. Det var elever fra Haugeåsen og Borge u-skoler som var i ilden den første uka. Uka deretter overtok 50 elever fra Hafslund u-skole.
I fem døgn bemannet elevene baser på fjellet med en rekke ulike kamera, teleskoper, radioutstyr og pc-er. Nede i dalen i hovedkvarteret ble alle målinger, observasjoner og rapporter registrert og publisert på disse nettsidene.
Det ble også tatt kjemiske prøver av jord og vann på steder der fenomenet er registrert.


Stor medieinteresse for Sciencecamp

11.09.2008
Det er stor interesse for årets sciencecamp i Hessdalen både fra inn- og utland.
|| Les Mer

Italiensk i Hessdalen

11.09.2008
Italienske astrofysikere har i flere år deltatt i forskningen i Hessdalen.De har en egen automatisert forskningsstasjon oppe i lia,
men møter hver år opp for å ta Hessdalfenomenet nærmere i øyensyn.
|| Les Mer