Tirsdag 6. september 2016

Tirsdag 6 september Log av Anne Merethe

11:59 Logistikk ønske fra skarvan om pressening til telt og brødmat. 3 spanske forskere har nådd toppen
13:06 Nikon batteri etterlyst på Kåshøgda.
13:45 Samtaleemne vind. Utydelig hva som blir sagt. Men det er mye vind på Kåshøgda.
13:56 10 s/m vind der Krifstoffer er på nåværende tidspunkt.
15:04 Kåshøgda lurer på når det kommer folk opp der.
15:52 Kåshøgdas generator ok.
16:13 Nicolai og 4 stk avtaler å møte Christer om en halvtime på avtalt møtested.
16:58 Erling får ikke kontakt med noen på samband.Han og de to tyske drar til Kåshøgda. Forlater Røde kors hytta nå.
17:03 Finner ut pr sms at Christer er nede i dalen.
17:34 Christer og følget har ankommet Kåshøgda.
18:37 Erling og 2 tyskere forlater Kåshøgda.
19:05 Kåshøgda melder om at kamerastativ er oppe å går.
19:23 Kilo melder til Sierra at det er et punkt som brenner mellom dem, Sierre skal ta en titt.


19:33 Sierra melder: Røykdannelse 270 grader, kvannvolden. Avventer varsling da røykdannelsen har gått gradvis nedover.
19:51 Erling og tyskerne har kommet ned til HK.
20:02 Skarvan melder om at røyk har opphørt og mest sannsynlig var et bål.
21:06 Kåshøgda medlder om en sky som kommer inn og at det dugger på linsene så det er intet å se.
22:12 Hk ber om status på skyen til Kåshøgda. De melder om at de skal ut nå da det har begynt å blåste fryktelig.
22:13 Skarven melder om et fenomen. Fanget på sørkamra.
22:30 kåshøgda motar ikke signal fra hq eller Skarvan.
22:38 Skarven bytter batteri i walkie talkien. Blir borte litt.
22:47 Kåshøgda melder om 26-28 m/s vind. De har problemer med utsyret og radioen. De oppnår ikke kontakt med hq, og Skarvan svakt. Vurderer å ikke filme i kveld og vente på Bjørn Gitle i morgen. Ber hq om å kontakte lærerne.
22:52 Skarven melder om 12 m/s vind. Mye bedre forhold enn Kåshøgda. Alt utstyr fungerer, planlegger å filme hele natta.
22:54 Kameraene øst og vest på Kåshøgda er online, men syd er ennå offline.
23:03 Hq kontakter Bjørn Gitle, han sier Kåshøgda får fortsette om de føler dette er forsvaling for egen og utstyret sin del.
23:11 Hq kontakter Kåshøgda å ber de vurdere situasjonen om å fortsette observasjon. Svar venter.
23:33 Fenomen observert på Skarvan i det nord liggende kamera.
23:48 4/5 kamera opprative. Kamera Nord er offline. Velger å observere i natt. 00:05 Kåshøgda til Skarvan. Kåshøgda har fortsatt problemer med kamera nord. Alle kameraene fungerer på Skarvan. Kåshøgda ser mye terreng og bakke på sine karemarer, men mindre himmel en antat, Skarvan svarer med lik problemstilling.

00:13 Kåshøgda diskuterer med Skarvan om kamera instillinger.

00:43 Oppdatering om kamera Nord på Kåshøgda. Alle kamerane fungerer untatt kamera Nord. Når man kobler til kamera står det: ¨kjenner ikke igjen usb¨. Hq tar kontakt med Bjørn Gitle.
00:46 Informerer til Kådhøgda at vi har forsøkt å ta kontakt med Bjørn Gitle via telefon. Han svarer ikke, tenkes at han sover. Aventer svar. Kamera Nord fungerer ikke.
01:11 Skarvan lurer på om alle sjefene sover. Svarer at det kun er Nikolai som er våken.
01:43 Kåshøgda observerte et rødt blink i øst. Beveget seg kortvarig og fort nedover mot hosisonten. Skarvan kan bekrefte at de har sett det samme.
01:45 Skarvan observerte nytt blink i øst 200 meter over bakken.
02:32 Hq ønsker statusrapport. Kåshøgda har alle kameraene i gang, kun litt finjustering på kamera nord. Skarvan har alle kameraene i gang å fortsetter overvåkning.
02:57 Skarvan melder om at vest kamera er offline og tomt for batteri. Jobber med å lade det.
03:22 Kåshøgda observerte nordlys i vest. Skarvan har fortsatt ikke kamera i drift.
03:36 Skarvan melder om at alle kameraene er i drift.
03:39 Skarvan melder om at Sør kamera er tomt for batteri. Får ikke ladet pga for liten generatror. Nikolai leverer imorgen.
04:45 Hq fungerer som relle mellom Skarvan og Kåshøgda, da ikke Skarvan ikke får kontakt med Kåshøgda. Kåshøgda planlegger å avslutte overvåkning 05:00.
05:03 Skarvan og Kåshøda gikk offline.