Mandag 18. september 2017

Mandag 18. September 2017

Revelje kl.10.00

Makkerparskifte til fjellbekkhøgda.
Avreise fra HQ kl.1315

13.27 Prosessleder med M1, utpass HQ mot FBH

13.32 FBH signalrapport

13.33 Rogne signalrapport, forespørsel om proviant

13.37 Prosessleder signalrapport

13.50 Prosessleder med M1 inn parkering FBH

14.00 Prosessleder med M1 utpass parkering FBH

14.51 Prosessleder med M1 inn FBH

15.01 Makkerparskifte gjennomført, prosessleder med M3 ut FBH

15.36 Prosessleder med M3 ankom parkering FBH, utpass mot HQ

15.49 FBH Signalrapport

15.53 M3 inn HQ, prosessleder videre til Anna-Lena for utbedring av kamera

16.03 Prosessleder kjører mot HQ

16.10 Prosessleder inn HQ

16.30 Rogne melder om generatorsterik. Jobber med saken, prøver å fikse dette selv.

17.03 Rogne oppdaterer HQ på generatorutfordringen. Problemet er fikset.

18.05 Bjørn Gitle Hauge på vei til Skarvan

19.09 Bjørn Gitle Hauge ankommer Skarvan

20.10 Bjørn Gitle Hauge går ned fra Skarvan

21:00 Fjellbekhøgda melder at Fisheye er ikke fungerende.

21:01 værrapport Fjellbekhøgda
Relativt trykk: 1013,8 hPa
Absolutt trykk: 878 hPa
Temperatur (inne/ute): 4,6 / 10,6
Fuktighet (inne/ute): 73 %/ 92 %
Vindhastighet: 4,8 m/s
Vindkast: 6,1 m/s
Vindretning: NV
Sikt: Dårlig

21.04 Værrapport Skarvan
Relativt trykk: 1010,6 hPa
Absolutt trykk: 901,6 hPa
Temperatur (inne/ute): 5,3 / 10,4
Fuktighet (inne/ute): 78 %/ 95 %
Vindhastighet: 4,4 m/s
Vindkast: 5,1 m/s
Vindretning: NV
Sikt: Dårlig

21.06 Værrapport Rogne
Relativt trykk: 1007,4 hPa
Absolutt trykk: 897 hPa
Temperatur (inne/ute): 9,1 / 5,5
Fuktighet (inne/ute): 78 %/ 99 %
Vindhastighet: 5,4 m/s
Vindkast: 6,1 m/s
Vindretning: N
Sikt: Dårlig

Aggregat ute av drift, gir rapport til strøm utgår.

21:52 Rogne rapporterer om aggregat fortsatt ikke vil starte.


22.00 Værrapport fra FBH
Relativt trykk: 1013,8 hPa
Absolutt trykk: 878 hPa
Temperatur (inne/ute): 10 / 4,2
Fuktighet (inne/ute): 72 %/ 92 %
Vindhastighet: 4,1 m/s
Vindkast: 4,8 m/s
Vindretning: NV
Sikt: Dårlig

22.01 Værrapport fra Rogne
Relativt trykk: 1007 hPa
Absolutt trykk: 897 hPa
Temperatur (inne/ute): 9,4 / 5,5
Fuktighet (inne/ute): 83 %/ 99 %
Vindhastighet: 3,4 m/s
Vindkast: 3,7 m/s
Vindretning: N
Sikt: Dårlig

22.04 Værrapport fra Skarvan
Relativt trykk: 1010 hPa
Absolutt trykk: 901 hPa
Temperatur (inne/ute): 10,2 / 5,3
Fuktighet (inne/ute): 78 %/ 95%
Vindhastighet: 3,4 m/s
Vindkast: 3,8 m/s
Vindretning: NV
Sikt: Dårlig

22:10 Alle kameraer kjører som det skal, bortsett fra Eagle-eye som er ute av drift. BG har tatt med seg kamera for å tørke det. Kamera-nord er ikke aktiv, ingen kontakt med PC.

22:20 Erling Strand melder om observasjon av lyset over Fjellbekkhøgda. Ber HQ kontakte FBH. Lys observert i flere min og var under bevegelse nord->sør nedover hele dalen. Observert på kamera øst bluebox. Observasjon også foretatt av prosessleder Kamyar og studentgruppen på rød hytte.

22:26 Rogne melder om at aggregat fortsatt ikke vil svare. Lader opp mobiltelefoner.

22:29 Rogne melder om dårlig eller ingen sikt, ingen mulighet for å gjøre observasjoner.

Observasjonsrapport.
22:30 Observasjonsrapport Fjellbekkhøgda
Tid: 22:28-22:32
Retning grader: Øst
Høyde (grader): 0 grader
Avstand: Uvisst
Farge: Hvit
Bevegelse: Sirkulær, side til side
Bildenummer: 01509-01530

22:46 Kamyar (prosessleder) melder om observert lys. Ber HQ kontakte Skarvan. Skarvan informerer om at det er trøbbel med nord kamera. Fortsatt ute av drift. Derimot har kamera sør observert lys, men kan ligne en stjerne.

22:49 Ingen lys observert FBH sør-øst.

22:52 Rogne melder om >99% luftfuktighet og tilnærmet ingen sikt. Befinner seg i en sky. Værstasjon tom for strøm og ute av drift. Lader opp samband og mobil for kommunikasjon.

22:55 9898 Kamyar (prosessleder) melder om et kraftig lys som brer seg nedover dalen.

22:57 Rogne melder til Kamyar (prosessleder). Ingen sikt de siste timene.

23.00 Værrapport fra Skarvan
Relativt trykk: 1010,3 hPa
Absolutt trykk: 901,3 hPa
Temperatur (inne/ute): 9,8 / 5,0
Fuktighet (inne/ute): 78 %/ 95 %
Vindhastighet: 4,8 m/s
Vindkast: 5,1 m/s
Vindretning: NV
Sikt: Dårlig

23.02 Værrapport fra FBH
Relativt trykk: 1013,6 hPa
Absolutt trykk: 877,8 hPa
Temperatur (inne/ute): 9 / 4,6
Fuktighet (inne/ute): 73 %/ 92%
Vindhastighet: 5,4 m/s
Vindkast: 6,1 m/s
Vindretning: NV
Sikt: Dårlig

23:09 Kamyar (prosessleder) melder om at Rogne er ute av drift pga aggregatproblemer.

23:21 Skarvan melder om problemer med kamera nord. Holder på med feilsøking og utbedring av problemet.

23:23 Skarvan melder om at de bytter ut kamera V med kamera N etter klarsignal fra Anna Lena. Ellers er stemningen tipp topp tommel opp.

23:58 Værrapport FBH
Relativt trykk: 1013,6
Absolutt trykk: 877,8
Temperatur (inne/ute): 8,8/4,5
Fuktighet (inne/ute): 76 % / 92 %
Vindhastighet: 3,7
Vindkast: 5,1
Vindretning: NV
Sikt: Dårlig

00.00 Værrapport Skarvan
Relativt trykk: 1010,7
Absolutt trykk: 901,7
Temperatur (inne/ute): 9,7 / 5,2
Fuktighet (inne/ute): 80 / 95
Vindhastighet: 2,7
Vindkast: 3,1
Vindretning: NV
Sikt: Dårlig


Observasjonsrapport.
00:33 Observasjonsrapport Fjellbekkhøgda
Tid: 00:25-00:28
Retning grader: Øst
Høyde (grader): 0 grader
Avstand: Uvisst
Farge: Hvitt
Bevegelse:
Bildenummer: 01416-01421

01.00 Værrapport skarvan
Relativt trykk: 1010,5
Absolutt trykk: 901,5
Temperatur (inne/ute): 9,9 / 5,3
Fuktighet (inne/ute): 81 % / 96 %
Vindhastighet: 3,1
Vindkast: 3,4
Vindretning: NV
Sikt: Dårlig


01.01 Værrapport Fjellbekkhøgda
Relativt trykk: 1015,5
Absolutt trykk: 877,7
Temperatur (inne/ute): 10,1 / 4,5
Fuktighet (inne/ute): 76 % / 92 %
Vindhastighet: 3,4
Vindkast: 4,4
Vindretning: NV
Sikt: Dårlig

01:14 Observasjonsrapport Skarvan
Tid: 01.14
Retning grader: Nord
Høyde (grader): 10 grader
Avstand: Uvisst
Farge: Hvitt
Bevegelse: Flash
Bildenummer: 1674

Observasjonsrapport.
01:44 Observasjonsrapport Fjellbekkhøgda
Tid: 0144
Retning grader: Nordøst
Høyde (grader): 0-5grader
Avstand: Uvisst
Farge: Hvitt
Bevegelse: Sirkulær, opp/ned
Bildenummer: 01509-01530


Observasjonsrapport.
01:55 Observasjonsrapport Fjellbekkhøgda
Tid: 01:54-01:56
Retning grader: Øst
Høyde (grader): 0 grader
Avstand: Uvisst
Farge: Hvit
Bevegelse: Side til side
Bildenummer: 01509-01530

02:00 Værrapport Skarvan
Relativt trykk: 1010
Absolutt trykk: 901,5
Temperatur (inne/ute): 9,9 / 5,3
Fuktighet (inne/ute): 81 % / 96 %
Vindhastighet: 3,1
Vindkast: 3,4
Vindretning: NV
Sikt: Dårlig

02:01 Fjellbekkhøgda avventer med værrapport pga observasjon av fenomenet.


02:12 Værrapport Skarvan
Relativt trykk: 1013
Absolutt trykk: 877
Temperatur (inne/ute): 9,6 / 4,3
Fuktighet (inne/ute): 72 % / 92 %
Vindhastighet: 4,8
Vindkast: 5,1
Vindretning: NV
Sikt: Dårlig sikt, men klar himmel

Observasjonsrapport.
02:13 Observasjonsrapport Fjellbekkhøgda
Tid: 01.50-02.02
Retning grader: Øst
Høyde (grader): 0 grader
Avstand: Uvisst
Farge: Hvit
Bevegelse: Side til side
Bildenummer: 01539-01560


02:59 Værrapport Skarvan
Relativt trykk: 1010,2
Absolutt trykk: 901,2
Temperatur (inne/ute): 10,1 / 5
Fuktighet (inne/ute): 79 % / 96 %
Vindhastighet: 2,7
Vindkast: 3,7
Vindretning: NV
Sikt: Dårlig

03.01 Værrapport Fjellbekkhøgda
Relativt trykk: 1015
Absolutt trykk: 877,6
Temperatur (inne/ute): 8,9 / 4,3
Fuktighet (inne/ute): 74 % / 92 %
Vindhastighet: 3,7
Vindkast: 4,4
Vindretning: NV
Sikt: Dårlig

03.24 Fjellbekkhøgda tatt inn kamera sørvest for tørk og byttet batteri.

03.35 Fjellbekkhøgda melder om at kun to kameraer er operative og to tatt inn til tørk. Kveld over og ut.

03.46 Skarvan har tatt inn alle kameraer for tørk. Kveld over og ut.