Onsdag 20. september 2017

20/09 - 21/09

kl. 10.00 Revelje

kl: 10:02 Fjellbekk melder om at basen er nede. Basetelt har blitt blåst ned. forsøler å utbedre og få oversikt.

Kl: 10:08 Fjellbekk melder om at de ikke har kapasitet til å sete opp basetelt, og starter flytting av utstyr over i sovetelt.

kl 11:02 Alt av kritisk utstyr er flyttet i det andre teltet

kl: 11:22 Prosessleder pluss makker reiser mot Rognet for å utbedre basen. De har med seg bl.a. nytt agregat.

kl: 11.27 Prosessleder og makker har ankommet parkeringsplass Rogne.

Kl: 11.51 Erling er på vei mot Rogne.

Kl: 11.55 Prosessleder med makker har ankommet Rogne.

Kl: 12:46 Prosessleder med makker er på vei ned fra Rogne med defekt telt samt defekt agregat.

Kl. 13:13 Prosessleder returnerer til HQ

Kl. 13.26 NK kjører til Skarvan for å hente Telt

kl. 14.10 NK tilbake på HQ.

kl. 14.25 Kamyar og kompani forlater HQ mot fjellbekk

kl. 14.44 Adrian leave the HQ to Fjellbekk

kl. 15.07 Adrian kommer frem på pick up points

kl. 15.15 Martin tilbake på HQ, NK reiser videre for å hente på Skarvan.

kl. 15.22 Kamyar og kompani har ankommet base Fjellbekkhøgda

kl. 15.42 Adrian har ankommet Fjellbekkhøgda

kl. 16.54 BG er på pickup point ved Fjellbekk og påbegynner stigning mot toppen

kl. 17.57 BG har ankommet Fjellbekkhøgda

kl. 18.19 BG forlater Fjellbekkhøgda og reiser ned igjen mot HQ

kl. 19.00 BG er nede ved pick up point og reiser mot HQ.

kl. 19.01 Kamyar og kompani forlater Fjellbekkhøgda og går ned mot Pick up point.

Kl. 19.18 kamyar og kompani har ankommet pick up point ved Fjellbekkhøgda

kl. 19.26 Signal rapport Skarvan, ingen svar.

kl. 19.28 Signal rapport Rogne, ingen svar.

kl. 19.30 signal rapport Fjellbekkhøgda, ingen svar.

kl. 19.36 Fjellbekk signal report, strongand clear.

kl. 19.40 Signalrapport HQ til Rogne. ikke svar

Kl. 20:57 Prosessleder transporterer Adrian til Skarvan-droppoint der han vil fungere som baseleder for natten.

værrapport. Skarvan
21:00 Værrapport
Relativt trykk: 1017 hPa
Absolutt trykk: 906 hPa
Temperatur: 7,2 grader
Fuktighet: 84 %
Vindhastighet: 11,2 m/s
Vindkast: 12,2 m/s
Vindretning: Øst
Sikt: God

Observasjonsrapport. Fjellbekk
21:30 Observasjonsrapport
Tid: 21:30
Retning grader: 0 grader
Avstand: 150 m - 4 km
Farge: Gul/orange/rød, flammefarget
Bevegelse: Fra rett linje utenfor teltet, øst-siden, og nedover dalen
Bildenummer: 2236-2256

Kl: 21:30 Adrian er droppet på skarvan droppoint.

Kl: 21:45 Prosessleder ankommet HQ.

Observation Report Skarvan
kl. 21:50 Observationreport
Time: 21:35- 21:40
Direction: South-west,
Distance: unknown
Color: Yellow/white
Movement: Horisontal and sirkular
Picture nr: 2910 - 2927, 5506 - 5507

Kl:21.51 Adrian ankommet Skarvan

weather report Fjellbekk
kl. 22:00 Weather report
Relative pressure: 1011,8 hPa
Max pressure: 881,5 hPa
Temerature inndor: 12,1 degrees
Temperature outdoor: 0,5 degrees
Moisture inndoor: 53,7 %
Moisture outdoor: 89 %
Wind speed: 6,5 m/s
Wind gust: 11,2 m/s
Wind direction: south west
View: Clear and good

weather report Rogne
kl. 22:05 Weather report
Relative pressure: 1010 hPa
Max pressure: 899,9 hPa
Temerature inndor: 6,7 degrees
Temperature outdoor: 1,9 degrees
Moisture inndoor: 74 %
Moisture outdoor: 90 %
Wind speed: 12,6 m/s
Wind gust: 13,6 m/s
Wind direction: south east
View: Very good


kl. 22:15 Skarvan rapporterer at deres geiger-pc er nede grunnet fuktighet. Det jobbes mot en løsning.

kl. 22:24 Skarvan rapporterer
Observation Report Fjellbekk
22:25 Observationreport
Time: 22:10 - 22:20
Direction: 0 degrees, south
Color: bright white
Movement: downwards, left to right
Picture nr: 1998-2024

obbservation Report Skarvan
kl. 22:34 Observationreport
Time: 22:15
Direction: 10 degrees, west
Distance: unknown
Color: Yellow
Movement: Horisontal
Picture nr: 2615-2616

weather report Fjell Bekk
kl. 23:00 Weather report
Relative pressure: 1011,6 hPa
Max pressure: 881,4 hPa
Temerature inndor: 5,2 degrees
Temperature outdoor: 0,4 degrees
Moisture inndoor: 72 %
Moisture outdoor: 90 %
Wind speed: 8,8 m/s
Wind gust: 11,2 m/s
Wind direction: south east
View: clear and good

Observation Report Fjellbekk
kl. 23:02 Observationreport
Time: 22:58
Direction: 0 degrees, east
Distance: unknown
Color: bright white
Movement: from valley towards camera east
Picture nr: 2352-2369

weather report Rogne
kl. 23:04 Weather report
Relative pressure: 1010 hPa
Max pressure: 899,9 hPa
Temerature inndor: 6,5 degrees
Temperature outdoor: 1,7 degrees
Moisture inndoor: 74 %
Moisture outdoor: 90 %
Wind speed: 4,9 m/s
Wind gust: 14,3 m/s
Wind direction: sout east
View: good and clear

weather report Skarvan
kl. 23:07 Weather report
Relative pressure: 1018,4 hPa
Max pressure: 906,4 hPa
Temerature inndor: 7 degrees
Temperature outdoor: 1,4 degrees
Moisture inndoor: 72 %
Moisture outdoor: 86 %
Wind speed: 8,5 m/s
Wind gust: 9,9 m/s
Wind direction: east
View: godd and clear

Observation Report Skarvan
kl. 23:18 Observationreport
Time: 23:15
Direction: 45 degrees, North west
Distance: unknown
Color: yellow
Movement: towards the tent, then it turned southwards
Picture nr: 2702 - 2704

kl: 23:21 Skarvan reports camera north is down. they are bringing it inside the tent for further fixing. Problem due to the moist.

Kl: 23:28 Skarvan reports camera North is up and running again. All four cameras are running, exept fish eye, wich Gitle har taken down from the mounten for maintenance.

Observation Report Skarvan
kl. 23:34 Observationreport
Time: 23:30
Direction: 0 degrees
Distance: 1 km
Color: Yellow
Movement: from left to right
Picture nr: 3070-3071


kl. 23:47 Skarvan reports they are taking camera south inn for maintenance.
weather report Rogne
00:00 Weather report
Relative pressure: 1014,7 hPa
Max pressure: 914,6 hPa
Temerature inndor: 22,5 degrees
Temperature outdoor: 1,7 degrees
Humidity inndoor: 92 %
Humidity outdoor: 90 %
Wind speed: 12,6 m/s
Wind gust: 14,3 m/s
Wind direction: south east
View: very clear

weather report Fjellbekk
KL.00:02 Weather report
Relative pressure: 1012,2 hPa
Max pressure: 881,4 hPa
Temerature inndor: 5,2 degrees
Temperature outdoor: 0,4 degrees
Humidity inndoor: 91 %
Humidity outdoor: 91 %
Wind speed: 7,5 m/s
Wind gust: 12,6 m/s
Wind direction: south east
View: Good and clear

KL. 00:04 HQ calls up Skarvan, no response

KL. 00:10 HQ calls up Skarvan again, no response. Rogne tries to reach Skarvan to transfer, no response.
Assume Skarvan crew is out trying to set up Camera

KL. 00:22 Fjellbekk informs that the following computers are down, due to the base-tent collapse the night before;
- Geiger counter
- Voltec
-Seismograph
- both the Ione counters
the weather computer is working, and the cam-computers

The North camera is not taking photos, and camera west is taken inside the tent for maintenence.

KL.00:43 Prosessleder is leaving HQ towards Fjellbekk

weather report Rogne
KL.01:00 Weather report
Relative pressure: 1011,6 hPa
Max pressure: 900,1 hPa
Temerature inndor: 7,3 degrees
Temperature outdoor: 2,1 degrees
Humidity inndoor: 97 %
Humidity outdoor: 89 %
Wind speed: 10,4 m/s
Wind gust: 11,6 m/s
Wind direction: south/south-east
View: good!


KL. 01:05 Prosessleader at Fjellbakk-dropoint, starts walking up to the Fjellbekk base.

weather report Fjellbekk
KL. 01:08 Weather report
Relative pressure: 1012,9 hPa
Max pressure: 882,6 hPa
Temerature inndor: 6,4 degrees
Temperature outdoor: 0,9 degrees
Humidity inndoor: 71 %
Humidity outdoor: 91 %
Wind speed: 7,5 m/s
Wind gust: 10,9 m/s
Wind direction: East
View: Clear!

KL. 01:20 HQ tries to call up Skarvan again. No response.

KL. 01:21 HQ contacts Baseleader at Skarvan using cellphone. He responds. The radiosignals are week on the walkies.
Radio signals on the rino is stronger, they will from now on communicate through rino.

weather report Skarvan
KL. 01:29 Weather report
Relative pressure: 1009 hPa
Max pressure: 908 hPa
Temerature inndor: 5,6 degrees
Temperature outdoor: 2 degrees
Humidity inndoor: 75 %
Humidity outdoor: 86 %
Wind speed: 7,5 m/s
Wind gust: 8,8 m/s
Wind direction: East
View: Very good!

KL. 01:31 Skarvan reports all cameras are up and running

KL. 01:39 Prosessleader arrived Fjellbekk

weather report Fjellbekk
KL. 02:00 Weather report
Relative pressure: 1030,1 hPa
Max pressure: 887,8 hPa
Temerature inndor: 6,5 degrees
Temperature outdoor: 0,9 degrees
Humidity inndoor:75 %
Humidity outdoor: 91 %
Wind speed: 7,1 m/s
Wind gust: 9,5 m/s
Wind direction: South east
View: Good

weather report Skarvan
KL. 02:02 Weather report
Relative pressure: 1019 hPa
Max pressure: 906 hPa
Temerature inndor: 6,3 degrees
Temperature outdoor: 1,9 degrees
Humidity inndoor: 79 %
Humidity outdoor: 87 %
Wind speed: 9,9 m/s
Wind gust: 11,9 m/s
Wind direction: East
View: Good!

weather report Rogne
KL. 02:05 Weather report
Relative pressure: 1011,5 hPa
Max pressure: 901,4 hPa
Temerature inndor: 6,6 degrees
Temperature outdoor: 1,9 degrees
Humidity inndoor: 98 %
Humidity outdoor: 90%
Wind speed: 10,9 m/s
Wind gust: 17,6 m/s
Wind direction: South East
View: Good!

KL. 02:08 Prosessleader is leaving Fjellbekk base

KL. 02.41 Prosessleader arrived HQ

weather report Fjellbekk
KL. 03:00 Weather report
Relative pressure: 1017,8 hPa
Max pressure: 887,5 hPa
Temerature inndor: 6,6 degrees
Temperature outdoor: 0,7 degrees
Humidity inndoor: 71 %
Humidity outdoor: 91 %
Wind speed: 5,8 m/s
Wind gust: 7,8 m/s
Wind direction: South East
View: A little forggy

weather report Rogne
KL. 03:02 Weather report
Relative pressure: 1011,1 hPa
Max pressure: 901 hPa
Temerature inndor: 6,4 degrees
Temperature outdoor: 1,9 degrees
Humidity inndoor: 98 %
Humidity outdoor: 91 %
Wind speed: 13,3 m/s
Wind gust: 14,6 m/s
Wind direction: south east
View: good

All systems up and running

weather report Skarvan
KL. 03:05 Weather report
Relative pressure: 1019,2 hPa
Max pressure: 908 hPa
Temerature inndor: 6,5 degrees
Temperature outdoor: 1,8 degrees
Humidity inndoor: 80 %
Humidity outdoor: 90 %
Wind speed: 7,1 m/s
Wind gust: 8,2 m/s
Wind direction: East
View: Ok, but foggy

KL. 03:59 Skarvan report East camera is down, working on sulution.

weather report Fjellbekk
KL. 04:00 Weather report
Relative pressure: 1013 hPa
Max pressure: 882,7 hPa
Temerature inndor: 7 degrees
Temperature outdoor: 1 degrees
Humidity inndoor: 74 %
Humidity outdoor: 92 %
Wind speed: 7,5 m/s
Wind gust: 10,2 m/s
Wind direction: South east
View: Good!

weather report Skarvan
04:02 Weather report
Relative pressure: 1019 hPa
Max pressure: 907,8 hPa
Temerature inndor: 6,3 degrees
Temperature outdoor: 1,5 degrees
Humidity inndoor: 76 %
Humidity outdoor:90 %
Wind speed: 6,5 m/s
Wind gust: 7,5 m/s
Wind direction: East
View: Good!

All cameras operative

KL. 04:11 HQ calls up Rogne, no answer.

KL. 04:13 HQ tries to reach Rogne by cellular device. No answere.

KL. 04:38 Fjellbekk tries to reach Rogne on behalf of HQ. No answere.

weather report Skarvan
kl. 05:00 Weather report
Relative pressure: 1014,4 hPa
Max pressure: 908 hPa
Temerature inndor: 6,5 degrees
Temperature outdoor: 1,6 degrees
Humidity inndoor: 79 %
Humidity outdoor: 87 %
Wind speed: 5,1 m/s
Wind gust: 7,1 m/s
Wind direction: north east
View: good!

weather report Fjellbekk
KL. 05:05 Weather report
Relative pressure: 1013,3 hPa
Max pressure: 883 hPa
Temerature inndor: 7,2 degrees
Temperature outdoor: 0,6 degrees
Humidity inndoor: 71 %
Humidity outdoor: 92 %
Wind speed: 7,1 m/s
Wind gust: 8,5 m/s
Wind direction: south east

KL. 05:10 HQ calls up Rogne. No answere

KL. 05:11 Hq tries to reach Rogne crew on celular device. They answer, are alive and well.
Will try to communicate throug radio again. Signal is weak.

weather report Rogne
KL. 05:21 Weather report
Relative pressure: 1010,9 hPa
Max pressure: 900,8 hPa
Temerature inndor: 5,7 degrees
Temperature outdoor: 1,4 degrees
Humidity inndoor: 99%
Humidity outdoor: 91 %
Wind speed: 11,2 m/s
Wind gust: 12,2 m/s
Wind direction: South/south east
View: good!

KL. 05:22 Skarvan is done for the night and goes to sleep.

KL. 05:23 Rogne starts packing down aswell, and goes to bed as soon as they are done.

KL. 05:36 Fjellbekk calls it a nigt and goes to bed.