Torsdag 21. september 2017

21.09 - 22.09

KL. 10.00 Revelje

kl. 11.00 NK og makker reiser på forskyningsrunde.

KL 12.15 NK og co kommer tilbake fra forskyningsrunde.

kl. 13.45 Baseleder, makkerpar, Robb, Henrite.K og Racel drar opp til Skarvan.

KL. 14.15 Prosessleder kjører bort makkerpar til Rogne for vaktskifte.

KL. 14.45 Kamyar har sluppet av Jose og Mohammed på Rogne, returnerer nå til HQ med Marius.

KL. 15.00 Kamyar og Marius har ankomet HQ.

KL. 15.03 Adrian og kompani kommer ned fra Skarvan.

KL. 15.05 Rogne melder om vanskelige forhold. Teltet holdes nede så godt det lar seg gjøre. Troppene samles for å gå opp til Rogne for bistand.

KL. 15.40 Kamyar og kompani kjører mot Fjellbekkhøgda for å plukke opp teltstenger, for så å kjøre til Rogne for å hjelpe til med utbedring.

KL. 15.55 Kamyar and company leave HQ to Rpgne.

KL. 17.11 Kamyar resten av gruppe ankommet rogne, utbedringen er igang.

kl. 19.25 Martin er på vei til FBH.

Kl.20.25 Martin har ankommet FBH

kl. 20.34 Kamyar og company are ready for exfill (pick-up) at pickup point in 10 minutes.


værrapport.FBH
21:00
Relativt trykk: 1015,8 hPa
Absolutt trykk:885,8 hPa
Temperatur:7,7/2,1 grader
Fuktighet:72 %/89%
Vindhastighet:11,6 m/s
Vindkast:13,9 m/s
Vindretning:SØ
Sikt:god


værrapport.Skarvan
21:04
Relativt trykk:1021,8 hPa
Absolutt trykk:910,3 hPa
Temperatur:8,4/3,2 grader
Fuktighet:67,85 %
Vindhastighet:4,3m/s
Vindkast:5,8 m/s
Vindretning:Ø
Sikt:god


Observasjonsrapport. FJellbeck
01.10 Observasjonsrapport
Tid: 00.56 - 01.05
Retning grader: 0 grader
Avstand: Unknown
Farge: White - red
Bevegelse: Fra east til south
Bildenummer: East: 03214 - 03228 South: 03161-03170


Observasjonsrapport. Skarvan
02:45 Observasjonsrapport
Tid: 02:30 - 02.35
Høyde grader: 10 grader
Avstand: Unknown
Farge: White dot
Bevegelse: Horisontalt moving from north to south
Bildenummer: 4037 - 4083

PC slo seg av automatisk for en oppdatering. Mistet alt av notater fra før 03.30. Fikk tak i observasjonene, men alt av
værmeldinger forsvant. Mangler 1 observasjonrapport fra skarvan i tidsrommet 22.00-23.00. 


værrapport. (Skarvan)
04:02 Værrapport
Relativt trykk: 1014,5 hPa
Absolutt trykk: 911,7 hPa
Temperatur: 8,3 / 2,9 grader
Fuktighet: 78 / 82 %
Vindhastighet: 6,1 m/s
Vindkast: 7,1 m/s
Vindretning: East
Sikt: Good
All cameras are working


værrapport. (Fjellbeck)
04:05 Værrapport
Relativt trykk:1017,4 hPa
Absolutt trykk: 887,1 hPa
Temperatur: 7,3 / 1,8 grader
Fuktighet: 70 / 88 %
Vindhastighet: 6,8 m/s
Vindkast: 10,9 m/s
Vindretning:South - East
Sikt: Good
North camera isnt workingObservasjonsrapport. Skarvan
04:20 Observasjonsrapport
Tid: 04:05 - 04.18
Retning grader: 5 grader
Avstand: Unknown
Farge: White
Bevegelse: Horisontalt
Bildenummer: East, 4179 - 4199

Observasjonsrapport. Fjellbeck
04:25 Observasjonsrapport
Tid: 04.11 - 04.23
Retning grader: 7 grader
Avstand: Nord east
Farge: White also yellow
Bevegelse: Back and forward
Bildenummer: East 03489 - 0350504.34 Rogne
the field camera and the weather station is not working. They are trying to fix it. Going to stay awake for at least half a hour.Observasjonsrapport. Fjellbeck
04:40 Observasjonsrapport
Tid: 04.37
Retning grader: 7 grader
Avstand: Unknown
Farge: White also yellow
Bevegelse: Appear then disapear
Bildenummer: East: 03525værrapport. (Fjellbeck)
04:58 Værrapport
Relativt trykk:1017,4 hPa
Absolutt trykk: 887,1 hPa
Temperatur: 6,1 / 2,1 grader
Fuktighet: 70 / 90 %
Vindhastighet: 6,8 m/s
Vindkast: 9,5 m/s
Vindretning: South
Sikt: Good
North camera isnt working


værrapport. (Skarvan)
05:02 Værrapport
Relativt trykk: 1014,7 hPa
Absolutt trykk: 911,8 hPa
Temperatur: 8,2 / 3,2 grader
Fuktighet: 78 / 85 %
Vindhastighet: 4,4 m/s
Vindkast: 6,5 m/s
Vindretning: East
Sikt: Good
All cameras are working

All bases are now going to sleep. 05.15.05.30 Good night.