Mandag 25. september 2017

25.09-26.09

KL. 10.00 Revelje

KL. 11.15 NK og makker forlater HQ på oppdrag

KL. 11.10 Erling og Erica forlater HQ mot Fjellbekkhøgda

KL. 11.25 Erling og Erica ankommer Fjellbekkhøgda

KL. 12.28 Prosessleder Kamyar ut HQ retning Skarvan, hente prosjektdeltaker med forskningsteam

Kl. 12.46 Prosessleder Kamyar ankommer pickup-point, hentet prosjektdeltaker med forskningsteam

Kl. 12.58 Erling og Erica på vei ned fra FBH

Kl. 13.05 FBH med generator-problemer, forsøker utbedring

Kl. 13.08 FBH relee for PL, Prosessleder Kamyar sluppet av prosjektdeltaker med forskningsteam ved tilhørende biler, setter i marsj retning Skarvan

Kl. 13:10 FBH har fortsatt problemer med generator, mulig funnet feilårsak i coil

KL. 13.25 Prosessleder tilbake på HQ.

KL. 14:08 Makkerpar på vei opp til Skarvan

KL. 14.23 Erling tilbake fra Fjellbekkhøgda

KL: 16.15 Henriette og co har dratt til Skarvan

KL. 16.57 Kamyar og elever på vei opp til Fjellbekk

KL. 16.57 NK på vei til FJellbekk med resten av elevene.

KL. 17.31 Kamyar og elevne har ankommet droppoint, og skal begynne å gå nå.

KL. 18.08 Desiree ankommet HQ

KL. 19.26 Kamyar og co har ankommet FJellbekk. | Rogne tar seg en tur til pick up point.

KL. 18:38 Kamyar og Adrian returnerer nå til pick up point.

KL: 18.57 Henriette har retunert til HQ

KL: 19.15 Elever fra Trondheim har fått satt opp telt. Bjørn Gitle er på vei ned fra Skarvan

KL: 19.34 Signalrapport Fjellbekk


KL.21:00 Weather report Skarvan
              Relative pressure: 1035,5 hPa
              Max pressure: 922,7 hPa
              Temerature inndor: 11,7 degrees
              Temperature outdoor: 6,9 degrees
              Humidity inndoor: 77 %
              Humidity outdoor: 90 %
              Wind speed: 10,2 m/s
              Wind gust: 10,9 m/s
              Wind direction: East
              View: Good

              All instruments operative, exept fish eye.
              Fish Eye is located at Kjerringvollen for repair.

KL.21:25
  weather report Fjellbekk
               
 Relative pressure: 1024,6 hP
                
Max pressure: 899,3 hPa

                Temerature inndor: 17,7 degrees
                Temperature outdoor: 6,1 degrees
                Humidity inndoor: 54 %
                Humidity outdoor: 91 %
                Wind speed: 8,5 m/s
                Wind gust: 11,9 m/s
                Wind direction: South east
                View: Good!

                All instruments operative.


Kl.21:30 Weather report Rogne
              Relative pressure: 1011,8 hPa
              Max pressure: 909,3 hPa
              Temerature inndor: 9,7 degrees
              Temperature outdoor: 7,4 degrees
              Humidity inndoor: 81 %
              Humidity outdoor: 87 %
             Wind speed: 7,2 m/s
             Wind gust: 11,9 m/s
             Wind direction: South
             View: Not so good
             All instruments operative.

Kl.22:00 Weather report Skarvan
             Relative pressure: 1005,9 hPa
             Absolut pressure: hPa
             Temerature inndor: 11,8 degrees
             Temperature outdoor: 7,0 degrees
             Humidity inndoor: 76 %
             Humidity outdoor: 90 %
             Wind speed: 4,8 m/s
             Wind gust: 5,4 m/s
             Wind direction: East
             View: Good!
             All instruments operative,exept fish eye.


Kl.22:02 Weather report Fjellbekkhøgda
              Relative pressure: 1003,1 hPa
              Absolut pressure: 899,8 hPa
              Temerature inndor: 11 degrees
              Temperature outdoor: 6,1 degrees
              Humidity inndoor: 68 %
              Humidity outdoor: 91 %
              Wind speed: 6,5 m/s
              Wind gust: 8,8 m/s
              Wind direction: South
              View: Good!

Kl.22:05 Weather report Rogne
              Relative pressure: 1012,1 hPa
              Absolut pressure: 919,6 hPa
              Temerature inndor: 10,3 degrees
              Temperature outdoor: 7,4 degrees
              Humidity inndoor: 86 %
              Humidity outdoor: 96 %
              Wind speed: 9,2 m/s
              Wind gust: 9,9 m/s
              Wind direction: South
              View: Starting to clear up
              All instruments operative

Kl.22:26 Observationreport Rogne
              Time: 21:16
              Direction: 10 degrees southwest
              Distance: unknown
              Color: Red
              Movement: diagonal
              Picture nr: 4343-4344

Kl.22:32 Fjellbekk is having some problems with fish eye cam.


Kl.23:00 Weather report Skarvan
              Relative pressure: 1025,8 hPa
              Absolut pressure: 923 hPa
              Temerature inndor: 11,9 degrees
              Temperature outdoor: 6,9 degrees
              Humidity inndoor: 80 %
              Humidity outdoor: 86 %
              Wind speed: 5,1 m/s
              Wind gust: 6,5 m/s
              Wind direction: East
              View: Good!
              All instruments operative, exept fish eye.


Kl.23:03 Weather report Fjellbekk
             Relative pressure: 1030,3 hPa
             Absolut pressure: 900 hPa
             Temerature inndor: 10,1 degrees
             Temperature outdoor: 6 degrees
             Humidity inndoor: 70 %
             Humidity outdoor: 90 %
             Wind speed: 3,7 m/s
             Wind gust: 6,8 m/s
             Wind direction: South
             View: Relativly good
             All instruments operative, exept fish eye

Kl.23:04 Weather report Rogne
             Relative pressure: 1012,8 hPa
             Absolut pressure: 920,0 hPa
             Temerature inndor: 12,1 degrees
             Temperature outdoor: 7,1 degrees
             Humidity inndoor: 75 %
             Humidity outdoor: 84 %
             Wind speed: 6,5 m/s
             Wind gust: 7,5 m/s
             Wind direction: South
             View: Noot great
             All intruments operative!


Observation Report Fjellbekk
             Kl.23:21 Observationreport
             Time: 23.20
             Duration: 5 min
             Direction: west
             Latitude: 10 degrees Nort
             Distance: 10 km
             Color: White
             Movement: sirkular
             Picture nr: 4351 - 4353


Observation Report Fjellbekk
Kl.23:53 Observationreport
             Time: 23.08
             Duration: 1 minutes
             Direction: South camera
             Latitude: 10 degrees south
             Distance: 6 km
             Color: White
             Movement: upp and down
             Picture nr: 05807

Kl.00:00 Weather report Skarvan
             Relative pressure: 1026,4 hPa
             Absolut pressure: 923,6 hPa
             Temerature inndor: 7,5 degrees
             Temperature outdoor: 6,2 degrees
             Humidity inndoor: 75 %
             Humidity outdoor: 86 %
             Wind speed: 0 m/s
             Wind gust: 0,7 m/s
             Wind direction: East
             View: Good!
             All instruments operative, exept Fish eye

Kl.00:07 Weather report Fjellbekk
             Relative pressure: 1016,6 hPa
             Absolut pressure: 900,3 hPa
             Temerature inndor: 9,7 degrees
             Temperature outdoor: 5,5 degrees
             Humidity inndoor: 70 %
             Humidity outdoor: 88 %
             Wind speed: 7,1 m/s
             Wind gust: 9,2 m/s
             Wind direction: South East
             View: Good!
             Fish eye still not operative.


Kl.00:08 Weather report Rogne 
             Relative pressure: 1012,7 hPa
             Absolut pressure: 1146,7 hPa
             Temerature inndor: 12,3 degrees
             Temperature outdoor: 6,1 degrees
             Humidity inndoor: 71 %
             Humidity outdoor: 84 %
             Wind speed: 9,9 m/s
             Wind gust: 11,2 m/s
             Wind direction: South
             View: Good!
             All instruments operative


Kl.01:00 Weather report FJellbekk
              Relative pressure: 1030,3 hPa
              Absolut pressure: 900 hPa
              Temerature inndor: 9 degrees
              Temperature outdoor: 4,9 degrees
              Humidity inndoor: 70 %
              Humidity outdoor: 87 %
              Wind speed: 6,5 m/s
              Wind gust: 9,2 m/s
              Wind direction: South east
              View: Ok
              All systems operative, exept fish eye.


Kl.01:04 Weather report Skarvan
              Relative pressure: 1026,4 hPa
              Absolut pressure: 936,6 hPa
              Temerature inndor: 11 degrees
              Temperature outdoor: 5,6 degrees
              Humidity inndoor: 75 %
              Humidity outdoor: 83 %
              Wind speed: 3,1 m/s
              Wind gust: 3,4 m/s
              Wind direction: South East
              View: Good!
              All systems operative, exept fish eye

Kl.01:05 Weather report Rogne 
              Relative pressure: 1012,3 hPa
              Absolut pressure: 919,8 hPa
              Temerature inndor: 10,8 degrees
              Temperature outdoor: 5 degrees
              Humidity inndoor: 71 %
              Humidity outdoor: 93 %
              Wind speed: 2,5 m/s
              Wind gust: 2,2 m/s
              Wind direction: South
              View: Great!
              All systems operative!

Kl.02:00 Weather report Skarvan
              Relative pressure: 1026,2 hPa
              Absolut pressure: 923,4 hPa
              
Temerature inndor: 8 degrees

              Temperature outdoor: 5 degrees
              Humidity inndoor: 75 %
              Humidity outdoor: 83 %
              Wind speed: 7,5 m/s
              Wind gust: 8,2 m/s
              Wind direction: East
              View: Good!
              All systems operative, exept fish eye

Kl.02:03 Weather report Fjellbekk
              Relative pressure: 1009,5 hPa
              Absolut pressure: 899,2 hPa
              Temerature inndor: 9,2 degrees
              Temperature outdoor: 3,9 degrees
              Humidity inndoor: 70 %
              Humidity outdoor: 88 %
              Wind speed: 10,2 m/s
              Wind gust: 13,9 m/s
              Wind direction: South East
              View: Good!'
              All systems operative, exept fish eye

Kl.02:05 Weather report Rogne
              Relative pressure: 1012,7 hPa
              Absolut pressure: 920,2 hPa
              Temerature inndor: 10,5 degrees
              Temperature outdoor: 4,6 degrees
              Humidity inndoor: 70 %
              Humidity outdoor: 85 %
              Wind speed: 8,8 m/s
              Wind gust: 9,9 m/s
              Wind direction: South East
              View: ok
              All systems operative!

Observation Report Fjellbekk
             Kl.02:39 Observationreport
             Time: 02.13 - 02.16
             Duration: 3 minutes
             Direction: East
             Latitude: 20 degrees south
             Distance: Unknown
             Color: Bright white
             Movement: Horisontal
             Picture nr: 5993 - 6001

Kl.03:00 Weather report Rogne
            Relative pressure: 1012,6 hPa
            Absolut pressure: 920,8 hPa
            Temerature inndor: 10,2 degrees
            Temperature outdoor: 4,2 degrees
            Humidity inndoor: 68 %
            Humidity outdoor: 86 %
            Wind speed: 8,2 m/s
            Wind gust: 8,8 m/s
            Wind direction: South
            View: Ok!
            All systems operative

Kl.03:03 Weather report Fjellbekk
             Relative pressure: 1029,8 hPa
             Absolut pressure: 899,5 hPa
             Temerature inndor: 8,6 degrees
             Temperature outdoor: 3,2 degrees
             Humidity inndoor: 69 %
             Humidity outdoor: 89 %
             Wind speed: 8,2 m/s
             Wind gust: 11,6 m/s
             Wind direction: South East
             View: good! 
             Fish eye still not operative, taken inside tent for drying

Kl.03:06 Weather report Skarvan
              Relative pressure: 1026,3 hPa
              Absolut pressure: 923,5 hPa
              Temerature inndor: 9,7 degrees
              Temperature outdoor: 4,7 degrees
              Humidity inndoor: 70 %
              Humidity outdoor: 83,4 %
              Wind speed: 10,2 m/s
              Wind gust: 11,6 m/s
              Wind direction: South east
              View: Ok!
              All systems operative, exept fish eye.

Kl.04:00 Weather report Fjellbekk
              Relative pressure: 1030 hPa
              Absolut pressure: 899,7 hPa
              Temerature inndor: 8,1 degrees
              Temperature outdoor: 3,2 degrees
              Humidity inndoor: 69 %
              Humidity outdoor: 87 %
              Wind speed: 6,1 m/s
              Wind gust: 8,5 m/s
              Wind direction: East
              View: Good!
              All system operative, exept fish eye


Kl. 04:01 Weather report Skarvan 
             Relative pressure: 1026,7 hPa
             Absolut pressure: 923,9 hPa
             Temerature inndor: 9,1 degrees
             Temperature outdoor: 4,5 degrees
             Humidity inndoor: 65 %
             Humidity outdoor: 82 %
             Wind speed: 8,2 m/s
             Wind gust: 9,2 m/s
             Wind direction: East
             View: Good!
             All systems operative, exept fish eye

Kl.04:03 Weather report Rogne 
              Relative pressure: 1012,7 hPa
              Absolut pressure: 920,2 hPa
              Temerature inndor: 10,0 degrees
              Temperature outdoor: 4,3 degrees
              Humidity inndoor: 68 %
              Humidity outdoor: 84 %
              Wind speed: 8,8 m/s
              Wind gust: 9,5 m/s
              Wind direction: South
              View: Ok!
              All systems operative!

             Observation Report Fjellbekk
Kl.04:20 Observationreport
             Time: 04.20
             Direction: south east
             Latitude: 30 degrees south
             Distance: uknown
             Color: white yellow
             Movement: horisontal and sirkular
             Picture nr: 06144 - 06146

Kl. 04.34 Rogne is going to sleep, but they are leaving the cameras operative

             Observation Report Fjellbekk
Kl.04:35 Observationreport
             Time: 04.32
             Direction: south
             Latitude: 30 degrees south
             Distance: just above Rogne
             Color: bright white
             Movement: horisontal
             Picture nr: 06148 - 06168

Kl.05:00 Weather report Skarvan
             Relative pressure: 1026,8 hPa
             Absolut pressure: 924 hPa
             Temerature inndor: 8,7 degrees
             Temperature outdoor: 4,5 degrees
             Humidity inndoor: 76 %
             Humidity outdoor: 83 %
             Wind speed: 3,7 m/s
             Wind gust: 4,4 m/s
             Wind direction: East
             View: Good!
             All systems operative, exept fisheye
             Skarvan is going to bed.

Kl.05:01 Weather report Fjellbekk
              Relative pressure: 1030,3 hPa
              Absolut pressure: 900 hPa
              Temerature inndor: 7,8 degrees
              Temperature outdoor: 3,5 degrees
              Humidity inndoor: 70 %
              Humidity outdoor: 87 %
              Wind speed: 6,5 m/s
              Wind gust: 8,8 m/s
              Wind direction: South
              View: Clear
              Fish eye still not working

              Fjellbekk is going to sleep

              Da er vakten over for denne gang. Spesielt med dagens vakt var at vi hadd ebesøk fra en ungdomsskole klasse. Klassen var delt i to, der 6 stk
              overnattet på Skarvan og 9 stk overnattet på Fjellbekkhøgda.