Fredag 29. september 2017

29.09-30-09

Kl. 10.00 Revelje

Kl. 11.20 NK på forskyningsoppdrag

Kl. 12:15 NK tilbake på HQ

Kl. 13.07 Kamyar og resten som er nede tar turen mot Fjellbekk for å bære ned utstyr

Kl. 13:49 Kamyar & Co er på toppen av Fjellbekk

Kl. 14:34 Fjellbekk er ferdig nedrigget, og nedstigning starter straks

Kl. 15:30 Kamyar & Co er tilbake på HQ med alt av Fjellbekk sitt utstyr

Kl. 15:35 Folkene tar seg en liten pause før turen rettes mot Skarvan for å bære ned alt utstyr derfra

Kl. 16.15 Kamyar & Co er på vei til Skarvan for å rigge/bære ned

Kl. 16.56 Kamyar & Co er nå på toppen av Skarvan

Kl. 17.29 Skarvan er ferdig nedpakket og folket begynner turen ned med alt

Kl. 18.18 Kamyar & Co er tilbake på HQ og begynner organisering av utstyr

KL. 20.00 Utstyr ferdig sortert og bearbeidet og klargjort til inspeksjon.

KL. 21.00 Utstyr inspisert og godkjent av prosessleder, NK og Logisikkansvarlig.

KL. 21.30 Troppen trer av vakt for denne gang.