Science Camp 2009


I løpet av en hektisk uke - fra 7. til 11. september i år - har tilsammen 50 elever, sammen med studenter og forskere fra Høgskolen i Østfold, vært i Hessdalen for å forske på det spennende Hessdalsfenomenet.

I år kom elevene fra Gaustad ungdomsskole i Fredrikstad og Gymnasieskolan i Årjäng i Sverige. Svenskene var med i anledning et Interreg-prosjekt som er initiert av Sciencecenter Østfold. I fem døgn har elevene bemannet baser på fjellet med en rekke ulike kamera, teleskoper, radioutstyr og pc-er. Nede i dalen i hovedkvarteret blir alle målinger, observasjoner og rapporter registrert og publisert på disse nettsidene.
Det blir også tatt kjemiske prøver av jord og vann på steder der fenomenet er registrert.