Stor medieinteresse for Sciencecamp


Tre tv-team følger forskningen i Hessdalen disse ukene - ett dansk, et italiensk og ett fra TV Norge. Både elever, studenter og forskere blir etterhvert vant til at alle bevegelser følges av tv-kameraer.

Både lokale, nasjonale og utenlandske medier er med på å sette sitt preg på sceiencecamp. Da fredrikstad-elevene dro hjemmefra, ble deres deltagelse på sciencecamp behørig dekket av både lokalpresse og NRK Østfold. Det danske tv-teamet som følger oss, gikk grundig til verks i forberedelsene og innhentet tillatelse til å filme elevene på forhånd.
De italienske forskerne har også med seg et tv-team, samt at A-Magasinet kommer for å lage reportasje.


  Kommenter denne saken: