ScienceCamp er et natur- og realfagsprosjekt der ungdomsskoleelever skal benytte vitenskapelig måleutstyr og metodikk for å utforske de uforklarlige lysfenomenene i Hessdalen.

Sciencecamp høsten 2018


Sciencecamp høsten 2018 be avholdt i perioden 5. til 19. oktober. Gå inn på hver enkelt dag i venstremenyen for å lese om campen. Der kan du også lese om tidligere camper.

The Science Camp (SC) was run from 5. to 19 October 2018. The SC was run by students from Østfold University College. Look at the log for each day.

Siste fra Bloggen:

01.10.2018:
CampBLOG 2019


Siste fra Bildegalleri:

Bildegallerier