ScienceCamp er et natur- og realfagsprosjekt der ungdomsskoleelever skal benytte vitenskapelig måleutstyr og metodikk for å utforske de uforklarlige lysfenomenene i Hessdalen.

Sciencecamp vår 2017


Sciencecamp vår 2017 blir avholdt i perioden 24 mars - 1. april.

Vi holder deg oppdatert på våre nettsider - følg med loggen for hver dag.

Bilder finner du på bildegalleriet.