ScienceCamp er et natur- og realfagsprosjekt der ungdomsskoleelever skal benytte vitenskapelig måleutstyr og metodikk for å utforske de uforklarlige lysfenomenene i Hessdalen.

Sciencecamp våren 2019


Sciencecamp våren 2019 avholdes i perioden lørdag 30. mars til lørdag 6. april. 

Kom tilbake når campen er i gang, og gå inn på hver enkelt dag i venstremenyen for å lese våre rapporter underveis. I menyen kan du også lese om tidligere camper helt tilbake til 2007.