ScienceCamp er et natur- og realfagsprosjekt der ungdomsskoleelever skal benytte vitenskapelig måleutstyr og metodikk for å utforske de uforklarlige lysfenomenene i Hessdalen.

Sciencecamp våren 2018


Sciencecamp våren 2018 ble avholdt i perioden 16. - 23. mars.

 

Gå inn på hver enkelt dag i venstremenyen for å lese om campen.