ScienceCamp er et natur- og realfagsprosjekt der ungdomsskoleelever skal benytte vitenskapelig måleutstyr og metodikk for å utforske de uforklarlige lysfenomenene i Hessdalen.

BildegallerierBildegalleri - fra høsten 2018

Basecamp Finsåhøgda og Hessdalen observatory.
Se galleriet!