Presseoppslag om Sciencecamp


Her er lenker til artikler skrevet om Sciencecamp:

Skolenettet 2007

Skolenettet 2008

Skolenettet 2009

Fredrikstad Blad 2008

National Geographic 2010