ScienceCamp er et natur- og realfagsprosjekt der ungdomsskoleelever skal benytte vitenskapelig måleutstyr og metodikk for å utforske de uforklarlige lysfenomenene i Hessdalen.

Presseoppslag om Sciencecamp


Her er lenker til artikler skrevet om Sciencecamp:

Skolenettet 2007

Skolenettet 2008

Skolenettet 2009

Fredrikstad Blad 2008

National Geographic 2010