Sciencecamp i Hessdalen

Denne campen tilbyr elever og lærere en mulighet til å oppleve, utforske og lære i et helt annet miljø enn klasserommet. Hessdalsprosjektet er unikt ved at elevene får være med på å bidra til forskningen på mysteriet om lysfenomenet. Alle målinger, observasjoner og arbeid som blir utført av elevene blir samlet og brukt som ekte forskningsmateriale. Elevene blir kjent med og lærer å benytte avanserte instrumenter og apparater som brukes av forskerne. Videre opplever man storslått natur, samhold og samarbeid ved å være på camp.

På disse websidene vil elevene selv legge ut dag-til-dag-rapporter, bilder, film og registrering av observasjoner

Prosjektgruppe Sciencecamp 2009
Bjørn Gitle Hauge Sciencecenter Østfold/HiØ
Sigmund Brenna Fredrikstad kommune
Erling P Strand Høgskolen i Østfold
Peder Skogaas Hessdalen Telf: 952 89 880

Målet er at Sciencecamp i Hessdalen skal:
Vekke undring, nysgjerrighet og økt interesse for realfagene
Gi elevene opplæring i og bruk av digitale verktøy bl a filmkamera, kamera, mikroskop og teleskop
Være et bidrag til arbeidet med Forskerspiren og bruk av Nysgjerrigpermetoden  
Stimulere til elevsamarbeid på tvers av kommunegrenser
Stimulere til samarbeid grunnskoleelever/høgskolestudenter (ingeniørfag)


Sciencecamp og Kunnskapsløftet
Forskerspiren

I Hessdalsprosjektet får elevene ta del i et allerede pågående stort forskningsprosjekt. I forkant av leiren blir de presentert for mysteriet og noen teorier rundt lysfenomenene. De får lære om det man til nå har klart å finne ut og hvilke metoder man har brukt for å nå denne kunnskapen. Under campen deltar de selv på innhenting av data. Skolene oppfordres til å benytte Nysgjerrigpermetoden i arbeidet.

Verdensrommet
Framtidsperspektiver, nysgjerrighet, undring og fascinasjon (Kunnskapsløftet) er sterkt fremtredende i Hessdalsprosjektet. Fra fjellbasene observerer man en utrolig nattehimmel. Hver base er utstyrt med astronomiteleskop.

Fenomener og stoffer
En av metodene man nå bruker for å søke å finne ut mer om Hessdalsfenomenet er å ta bilder av lyset med spektralfilter på kameraet. Elevene lærer hva man kan finne ut ved spektralanalyse og ser dette i praksis. De foretar også analyser av vann og jord der fenomenet har landet. I den senere tid har man hatt mye fokus på hva dette lyset kan inneholde evt. produsere av energi, og elevene trekkes inn i undringen omkring dette
Strømforsyning til utstyret på fjellbasene kommer fra solpanel og vindgenerator og elevene ser og lærer hvordan dette fungerer.

Teknologi og design
Elevene blir i løpet av campen kjent med, og lærer å betjene avanserte apparater og instrumenter som brukes i forskningarbeidet i Hessdalen. De kan også følge med på skjermer som viser observasjoner og som sender registreringene direkte til forskningsstasjon i Italia.

Mangfold i naturen
I løpet av campen oppholder man seg ute i naturen stort sett hele døgnet. Man opplever storslått fjellnatur natt og dag, og i forbindelse med arbeidet med vann og jordprøver trekkes temaer fra biologien inn.

Kropp og helse
Kosthold, trening og sunn livsstil blir naturlig satt på dagsordenen når elevene går og arbeider i fjellet med utstyr og opp-pakning. 
   Kommenter denne saken:
 
 
 
 HELLO FROM ITALY
Skrevet av: Jader, 08.09.2009 16:05
This is the first year I can not partecipate at the Science Camp in Hessdalen. I hope everybody will enjoy to stay there. Good luck! Jader