Logg tirsdag 18 sep. 2007


Rapporter fra fjellbasene til hovedkvarteret tirsdag natt.

 
17.15 Eirk            Buss ankommet Finså
17.40 Sigmund    Spor etter radio til Finså, leveres med Fredrikstad blad
17.48   Erik Melding til kjemi gruppe møter 11.00 samfhus onsdag. 19 sep
18.12  Tor larsen  Ankom co 18.12
18.20 Øyungen 3 grader , luft trykk 1035,luftfuktighet 89
18.52 Øyungen Ut slag på innspire og gæierteller
19.05  Øyungen  Tempratur 4 grader,trykk 1036, Luftfuktighet 81%
19.15 Øyungen Tester sambandet
19.15 Rogne oppe og instalert
19.59 Finså -2 grader , trykk 78,2, Luftfuktighet 80,2%
20.06 Hk kalte opp rogne Rogne ikke klar med vær rapport
20.06 Øyungen Temp 0 grader, Trykk 1036 , luftfuktighet 100 %
20.23 Peder Testet forbindelse
20.29 Øyungen Radio aktivitet 0,20
20.30 Finså Alt utstyr funker untatt teleskop
20.33 Peder / Øyungen Godt Signal Fra øyungen
20.34 Rogne Flash,190 grader
20.37 Peder FilmFolka vil ha normal radiokontakt med vær forhold,
20.41 Finså Ang kamera ,Finså kalte opp Rogne (Bjørn Gitle) kamera settes opp
20.52 Rogne Fenomenet 200 grader, oppe i dalen,gruve dalen ved Øyungen,
20.56 Finså Kaller opp Rogne ,ang lys fenomenet som kanskje er en lommelykt
20.58 Rogne Voldsom sterk indifirens på insperie
20.59 Finså -2 grader, Lufttrykk 78,2, Luftfuktighet 80,2%
21.01 Øyungen 3 grader, Luft trykk 1035, LuftFuktighet 79%
21.03 Øyungen kaller Rogne
21.03 Øyungen Tom for batt på kamera, Hk kaller rogne (Bjørn G ) ang.batt. Batt til kamera koblet til pc'en
21.14 Finså Student hjem sendes ?
21.15 Øyungen kaller rogne ang lyset
21.18 Hk kaller Finså Student fryser og vil hjem.
21.19 Rogne Sambandsjekk
21.21 Øyungen Kaller Bjørn Gitle. ang batt
21.24 Øyungen observert lys, observasjon fly,
21.24 Finså  Øyungen. ang hva de så.
21.31 Finså Lys observert. Nord (rettnord) (kan være stjerneskudd.)
21.34  Rogne                       Temp 2 grader, lufttrykk 1040, luftfukt 83% geigerteller, 2-5 (vindstille).
21.36 Finså Lysobservasjon med hale i vest.
21.37 Erling henter stud. (stud på vei ned.)
21.38 Øyungen Øyungen kaller Rogne.
21.43 Bjørn Gittle på vei ned fjellet. (pga batt på Øyungen.)
21.44 Bjørn G Bjørn G kaller Øyungen.
21.54 Finså Stjerneskudd interssant?
21.56 Finså - 3,6 grader, trykk 78,2   luftfukt 80,2%. Skyfritt og litt vind.
21.59 Finså Blinkende lys i nordøst.
22.00 Øyungen Øyungen spør om lyset.
22.01 Øyungen Øyungen kaller Finså ang lyset.
22.02 Finså Mistekelig lys i nord øst, konstant fart, endrer ikke farge eller form.
22.07 Øyungen Temp 4 grader, trykk 77,6  , luftfukt 85%.
22.13 Hk kaller øyungen, sambåndstest.
22.20 Bjørn Gitle er på Hk.
22.34 Øyungen Er det noe nytt?
22.37 Rogne Har noen sett lysfenomener ?
22.55 Finså Så et veldig spesielt lys, to spesielle lys . Retning : Rett opp.Bevegelse ekstremt fort.Det er en satelitt.
22.58 Finså Temp:4 grader ,Luftrykk:78,2 , luftfuktighet:80C.Generelt:stjerneklart og vindstille.
23.08 Rogne Temp:1,5 grader , Luftrykk:1040 , Luftfuktighet:ca 84 , generelt:delvis tåkete.
23.13 Øyungen Temp:-1 grad , Trykk:1035, Fuktighet:100%.
23.13 Finså Så et mistenkelig lys i retning nord.
23.37 Øyungen Et tweek fra 500 til 1000 Mhz .
00.00 Finså Temp:-5 grader , Trykk:1040,4, Fuktighet:0,2%.
00.03 Øyungen Tweek fra 750 til 1030.
00.05 Rogne Temp:-2 grader , Trykk:1042, Fuktighet: 89%.
00.06 Øyungen To tweek; 500-1000 og 2000-4000.
00.07 Øyungen Temp:-1 grad , Trykk:1035 , Fuktighet:100%
00.09 Øyungen Mistenkelig lys som flytter på seg. 305 grader , farge gult.
00.13 Øyungen Lyse er utenfor kamera.(synes ikke lenger.)
00.29 Finså Ser lys sørøst. Blinker og skifter farge, holder seg rolig.Ingen utslag på noe ap.
00.30 Finså Lyset blir sterkere, har flyttet seg mer østover.
00.31 Finså Ser to nye lys øst , ikke like sterke.
00.33 Finså Først nevnte lyset blir gradvis sterkere, har flyttet seg, blinker skjeldnere. 
00.35 Finså Lyset var et fly.
0042 HK til Rogne Etterspør værrapport
0124 Øyungen Geigerteller 0,16 i 2 sek
01.25 HK Geigerteller 0,03
01.25 Øyungen Lys, 300 til 310 grader. Daler nedover i rødt og hvitt lys, ca 10 sek
01.27 Rogne Hvitt lys midt i Finsåleiren på 250 grader. Beveger hurtig urytmisk opp og ned. Gult og hvitt
01.34 Øyungen mistenkelig bevegelse på videokamera 300 - 310 grader
01.36 Øyungen 320 grader bevegelse på videokamera. Ett blinkende gult lys. Sterkt
01.39 HK til Finså Hold utkikk i 210-240 grader mot Øyungen.                
01.40 Øyungen Lys i 0 grader, nord. Klart, vindstill, temperatur 0 grader, 1035 lufttrykk, luftfukt. 79%
01.47 Øyungen Lys 35 grader, hurtig
01.58 Øyungen Temperatur 0 grader, lufttrykk 1035, luftfukt. 76%
02.05 Rogne -4 grader, lufttrykk 1042, luftfukt. 90%
02.10 Rogne Tweek fra 0-500
02.50 Øyungen Økning i geigerteller til 0,16
03.01 Øyungen

-1 grader, trykk 1035, luftfukt. 89%

03.02 Rogne -5 grader, trykk 1042, luftfukt. 90%. Stjerneklart, litt vind
03.03 Finså -4 grader, trykk 1042, luftfukt. 82%
03.09 Finså Ser ikke en dritt, høre hvordan været er på Øyungen.
03.11 Øyungen Stjerneklart
03.49    Finså Lys i sør-øst
03.58 Finså -5 grader, luftfukt.82%, trykk 1040
03.57 Rogne -4 grader, trykk 1042, luftfukt 90%, lite vind
04.00 Øyungen -2 grader, trykk 1042, lufttrykk 85%, ikke noe fenomener, stjerneklart, lite vind
04.06 Finså Lysfenomener på himmelen, vart i 30 min. 60 grader mot rogne. Duer over fjelltoppen.
04.10 Finså Lyset har skiftet retning til 80 grader, virker hvitt i stedet for gult
04.12 Rogne

Ser ikke noe annet enn et kanskje fly.

04.24 Finså 80 grader sterkt lys, ikke fly
04.26 Rogne Mulig værfenomen
04. 28 Rogne Kan være 80 grader
04.29 Finså Nytt blinkende fenomen, blinket 4-5 ganger, svak lysstyrke
04.31 Finså Vart litt lengere nå, økte lysstyrke og blinket som fly
04.36 Finså Det tidligere lysfenomenet er mye sterkere
04.57 Rogne Frekvens har begynt å opptre på rare måter. Forandringer med gjevne mellomrom
04.58 Finså Lysfenomenet er på himmelen ennå. Vi tror det er en planet. Det var på 80 grader fortsatt
04.59 Finså -5 grader, lufttrykk 1040, luftfukt. 81%
05.01 Rogne -4 grader, trykk 1040, luftfukt 90%. Vindstille og stjerneklart
05.03 Øyungen -2 grader, trykk 1034, luftfukt 79%. Ikke noe vind, litt skyer, begynner og bli lyst