Torsdag 20. september 2012

10:19 : Øyungen, rapporterar dålig kontakt på radion, men att de håller på att ladda upp sin radiostation.
10:29 : Tre jenter går ned fra Rogne til HQ.
10:31 : Roger går ned fra Rogne til HQ.
11:50 : 7 stk går ned fra Rogne
12:20 : Alle har kommet ned fra Rogne
15:11 : 3 stk går ned fra Skarvan - skal hentes 16:45
16:12 : Dag kjører til Skarvan og henter elevene som har vært på dagstur.
17:07 : Dag ankommer HQ med elevene.
17:55 : Roger går fra HQ til Rogne med 3 elever.
18:03 : Jenny ankommer HQ med følge.
18:25 : Kristian och Torbjørn kommer fram till Rogne.
18:30 : Tester børjar genomføras från inhæmtat material.
18:36 : 1 lærare och fyra elever børjar gå mot Rogne.
19:10 : Roger och Mads ær uppe på Rogne.
19:14 : Den siste gruppen som gikk mot Rogne har kommet fram.
20:00 : HQ, værrapport 4,7 celsisus, 71% luftfuktighet, 930 hPa, 0,09 msv.
20:25 : Skarvan er i operativ tjeneste.
20:30 : HQ 5,2 celsius 931 hPa, 75% luftfuktighet, 0,14 msv.
20:30 : Skarvan 0 grader celsius , 1020 hPa , 80% luftfuktighet, 0,15 msv.
20:31 : Rogne 2,3 celsius , 78% luftfuktighet, 1 m/s østlig retning, 909 hPa , 0,07 msv.
20:53 : Skarvan 0 celsius , 1020 hPa, 79% luftfuktighet, 0,13 msv.
21:00 : HQ 4,2 celsius, 76% luftfuktighet , 931 hPa, 0,13 msv.
21:00 : Jenny er på vei tilbake fra Skarvan.
21:06 : Naturforfattere ankommer HQ.
21:08 : Rogne 2,1 celsius, 80% luftfuktighet , 0,3 m/s østlig, 1023,5 hPa, 0,07 msv.
21:10 : Øyungen 72% luftfuktighet, 0 celsius, 1040 hPa, 0,1 msv, 2,4 m/s sør vestlig retning.
21:12 : Øyungen loddrette linjer 16 kHz og 19 kHz på Inspire.21:14 : Jenny ankommer HQ med elever.
21:23 : Øyungen rødt flash retning vest 320 grader.
21:24 : Skarvan -1 celsius, 1022 hPa, 82% luftfuktighet, 0,14 msv.
21:27 : Øyungen - ny linje på Inspire 18kHz
21:29 : Øyungen - ny linje på Inspire 18kHz
21:35 : Hege ankommet Skarvan
21:35 : Øyungen så et flash 215 grader.
21:37 : Skarvan måler høy radioaktivitet på 0,2 mvs.
21:37 : HQ 3.3 celsius, 81% luftfuktighet, 931 hPa, 0,14 msv.
21:38 : Rogne 1,3 celsius, 83% luftfuktighet, 1023,9 hPa, 0,7 m/s NØ, 0,07 msv.
21:42 : Øyungen - ny linje på Inspire 19KHz
21:46 : Skarvan . -1 celsius, 1021Hpa, 84% luftfuktighet, 0,15 msv, vindstille og opphold
21:48 : Øyungen - ny linje på Inspire 18KHz, tre linjer på 16, 18 og 19 KHz
21:54 : Øyungen - bred linje gul og rød på 16 Khz
21:56 : Skarvan - lite lys mot nord, himmelbakgrunn
22:00 : HQ 3,2celsius, 85% luftfuktighet, 931 hPa, 0,15 msv
22:00 : Skarvan ser enda et lys mot nord i fjellbakgrunn
22:00 : Øyungen, tynn gul linje på Inspire 18 Khz
22:04 : Skarvan, observerer to lys som går sammen til et, ble rødaktig, ganske rett nord, samme sted som i stad
22:08 : Bjørn Gitle kommer til HQ
22:09 : Øyungen, loddrett strek på Inspire 18 KHz
22:16 : Øyungen - 0,1 Msv, 910,6 hPa, -1 celsius, 80% luftfuktighet, 1 m/s vindhastighet
22:19 : Øyungen, Inspire 18 KHz loddrett
22:21 : Skarvan, -1 celsius, 1021hPa, luftfuktighet 84%, 0,12 mSv, vindstille og opphold
22:28 : Øyungen- Inspire 18KHz
22:28 : Rogne, så etlys nede i dalen,som gikk øst mot vest
22:30 : HQ 2,8 celsius 87% luftfuktighet, 932 hPa, 0,12 mSv
22:31 : Rogne 1,5 celsius, 84 % luftfuktighet , 0,3 m/s øst, 1024,2 hPa 0,15 mSv
22:36 : Øyungen, loddrett utslag på Inspire 18KHz
22:39 : Øyungen, 0,17 mSv, -2 celsius, 0,7 m/s nordvest, 82% luftfuktighet 910,9 hPa
22:41 : Øyungen Inspire 18 KHz
22:48 : Øyungen Inspire 18 KHz slutt
22:49 : Øyungen Inspire 18 KHz tilbake
22:51 : Skarvan, -1,5 celsius, 1021 hPa, 83% luftfuktighet, 0,12 mSv, oppholdsvær og nesten vindstille
22:52 : Rogne 1,4 Celsius, 85 % lutfuktighet, 0 vind, 1024,4 hPa, 0,14 mSv
22:55 : Øyungen Inspire 18 kHz slutt
23:00 : HQ 2,1 celsius, 89% luftfuktighet, 932 hPa, 0,09 mSv
23:00 : Øyungen Inspire 16 kHz slutt
23:02 : Øyungen tom for strøm på PC til IR kamera
23:10 : Skarvan, sett et lysglimt i sør
23:12 : Øyungen 3,4 celsius i vognen, 911,2 hPa, 4,1 m/s sørvest, 84% luftfuktighet, 0,08 mSv
23:14 : Øyungen Inspire 18 kHz
23:17 : Skarvan, skarpt lysglimt i sørvest
23:24 : Rogne 3,3 celsius, 86% luftfuktighet, 1 m/s sørlig, 1004,7hPa, 0,07 mSv
23:26 : Øyungen 18kHz slutt
23:28 : Øyungen 18 kHz tilbake
23:28 : Skarvan 1 celsius, 1022 hPa, 82% luftfuktighet, 0,17 mSv
23:30 : HQ 2,7 celsius, 933 hPa, 90% luftfuktighet, 0,08 mSv
23:31 : Øyungen, 84 % luftfuktighet, 0, 7m/s vestlig retning, 911,3 hPa, 0,13 mSv
23:34 : Øyungen 18 kHz slutt
23:36 : Øyungen så blink ved 325 grader
23:48 : Øyungen bølge på Inspire på 18 kHz.
23:48 : Øyungen bølgen på 18 kHz slutter.
23:50 : Rogne ser rødt lys to ganger i vest.
23:55 : Rogne 1,6 celsius, 86% luftfuktighet, 0,3 m/s NØ, 1024,9 hPa, 0,09 msv.
23:58 : Skarvan 0 celsius, 1021,5 hPa, 81% luftfuktighet, 0,13 msv.
00:00 : HQ 2,6 celsius, 89% luftfuktighet, 932 hPa, 0.13 msv.
00:00 : Øyungen 85% luftfuktighet, 1.4 m/s V, 911,4 hPa, 0,13 msv.
00:03 : Rogne nytt lysblink som samme sted i stad i vest.
00:08 : Øyungen singnal 18 kHz.
00:08 : Øyungen hvit blink under horrisonten på 95 grader.
00:09 : Øyungen singnal på 18 kHz er borte.
00:18 : Øyungen lysglimt 108 grader over horrisonten.
00:26 : Skarvan -1 celsius, 1007,1 hPa, 82% luftfuktighet, 0,08 msv.
00:29 : Rogne 1,5 celsius, 87% luft, 1 m/s NV 1021,5 hPa, 0,07
00:28 : Øyungen 18 kHz linjen er tilbake!
00:29 : Rogne 1,5 celsius, 87% luftfuktighet, 1 m/s NV 1021,5 hPa, 0,07
00:29 : Øyungen 18 kHz linjen er borte...
00:30 : Øyungen -1 celsius, 86% luftfuktighet, 1 m/s, 911,7 hPa, 0,06 msv.
00:30 : HQ 1,9 celsius, 91% luftfuktighet,933 hPa, 0,12 msv.
00:48 : Øyungen streken på 18 kHz er tilbake igjen!!!
00:48 : Øyungen streken på Inspire på 18 kHz er borte.
00:49 : Øyungen signalet på Inspire på 18 kHz er tilbake!
00:53 : Skarvan 2 celsius, 1032 hPa, 84% luftfuktighet 0,07 msv, Vindstille og opphold.
00:54 : Rogner 1,3 celsius 87% luftfuktighet, 1 m/s NØ, 1025 hPa 0,13 msv.
00:55 : Øyungen signalet på 18 kHz slutt.
00:56 : Øyungen -1 celsius, 86% luftfuktighet, 0,3 m/s V, 911,7 pHa, 0,14 msv.
01:00 : HQ 1,6 celsius, 91% luftfuktighet, 933 pHa, 0,11 msv.
01:09 : Øyungen Inspire 18100 hz start...slutt
01:10 : Øyungen -1 celsius, 86% luftfuktighet, 0,3 m/s NV, 912 hPa, 0,08 msv.
01:23 : Øyungen -1 celsius, 86% luftfuktighet 0,7 m/s sv 911,9 hPa , 0,09 msv
01:24 : Rogne ikke lenger i operativ tjeneste.
01:28 : Øyungen Inspire 18 kHz start.
01:28 : Øyungen Inspire 18 kHz slutt.
01:30 : HQ 0,9 celsius, 91% luftfuktighet, 932 pHa, 0,14 msv.
01:31 : Øyungen lysblink i vestligretining.
01:31 : -2 celsius 86% luftfuktighet, 912,0 hPa 1,4 m/s SV, 0,13 msv.
01:34 : Øyungen Inspire 16 kHz start.
01:35 : Skarvan -1 celsius, 1025 hPa, 84% luftfuktighet, 0,07 msv. opphold vindstille
01:36 : Øyungen Inspire 18 kHz slutt.
01:39 : Øyungen -2 celsius 87% luftfuktighet, 1,7 m/s SV, 912 hPa, 0,12 msv.
01:39 : Øyungen Inspire 0-100 hz.
01:48 : Øyungen Inspire 18 kHz start.
01:48 : Øyungen Inspire 18 kHz slutt.
01:50 : Øyungen pakker sammen.
01:58 : -3 Celsius, 1024 pHa, 84% luftfuktighet, 0,16 msv. Vindstille
01:59 : Skarvan pakker sammen.
02:00 : HQ 0,2 Celsius, 93% luftfuktighet, 933 pHa 0,14 msv.
02:04 : HQ pakker sammen.