Onsdag 16. september 2015

Logg start 15:46

15:46 - Bemanning ankommer HK, hvor god S og høy G oppstår umiddlerbart

18:16 - Bjørn Gitle og Anna-Lena går til Skarvan

19:06 - Bjørn Gitle og Anna-Lena ankommer Skarvan
19:11 - HK kommer frem til at punktum i loggen er overfladisk, 4 stemmer mot 1
19:12 - Øyungen kalibrerer værmåleutstyr og avgir værrapport hvor temperaturen er 7.9° C, luftfuktighet er 6.69% og vindhastighet er 4.1 m/s
19:43 - HK blir bedt om å hjelpe til med Skarvans laserkalibrering ved å utsende menneskelig blink
19:45 - Skarvans kalibrering er utført og vellykket
19:55 - HK leser av værforhold hvor temperaturen er 7.2° C, luftfuktighet er 78%, vindhastighet er 4.7 m/s og vindretning er sør/sør-vest
19:56 - Skarvan avgir værrapport hvor temperaturen er 5.6° C, luftfuktighet er 86%, vindhastighet er 5.8 m/s, vindretning er nord/nord-øst, lufttrykk er 1004 hPa og radioaktivitet er 0.07 µSv
19:58 - Øyungen avgir værrapport hvor temperaturen er 6.7° C, luftfuktighet er 82%, vindhastighet er 5.4 m/s, vindretning er sør, lufttrykk er 905.1 hPa og radioaktivitet er 0.08 µSv

20:37 - Skarvan melder om at to biler ble observert kjørende inn i fjellheimen retning nord-vest, uten at de returnerte
20:48 - Øyungen melder om observert lys gjennom spektralkamera under horisonten i retning sør-vest, bildenummer 0443NEF
20:55 - Skarvan melder om observert lys med kontinuerlig spekter og gul-hvit farge under horisonten mot nord
20:57 - Øyungen avgir værrapport hvor temperaturen er 6.2° C, luftfuktighet er 85%, vindhastighet er 0.7 m/s, vindretning er sør, lufttrykk er 903.6 hPa og radioaktivitet er 0.11 µSv
20:59 - Skarvan melder om observert lys med sterk intensitet, blinkende, under horisonten, like ved HK, 25°

21:02 - Skarvan avgir værrapport hvor temperaturen er 5.1° C, luftfuktighet er 89%, vindhastighet er 5.8 m/s, vindretning er nord, lufttrykk er 1004.1 hPa og radioaktivitet er 0.07 µSv
21:05 - Øyungen melder om observert lys, stillestående og blinkende mot fjellsiden, 0°
21:06 - Skarvan melder om lommelyktaktivitet
21:07 - Øyungen korrigerer gradsinformasjonen på lyset som ble observert 21:05, 350°
21:09 - Øyungen avgir oppdatering på observasjonen som ble foretatt 21:05, informerer om enda et blinkende lys
21:11 - Øyungen melder om observasjon av flere blinkende lys mot fjellsiden på Skarvan
21:14 - Skarvan melder om observet lys med kontinuerlig spekter i retnign nord, mellom 10°-20°
21:16 - Øyungen melder om gjentatt observasjon av flere blinkende lys mot fjellsiden på Skarvan , 330°
21:21 - Øyungen melder om høy aktivitet på Inspire
21:22 - Skarvan melder om observert lysstrek med rød og hvit farge over vannet, 285°, mulig bil
21:24 - Øyungen melder om jevn lysaktivitet ved fjellet på Skarvan
21:25 - Skarven kontaker Øyungen angående deres lysobservasjoner og meddeler at det er muligheter at observert lys kan komme fra telt
21:26 - Skarvan avgir oppdatering på observasjonen som ble foretatt 21:22, de står på sitt om at det ligner en bil
21:28 - Øyungen avgir oppdatering på lysoberservasjon mot fjellsiden på Skarvan, hvor det utdypes at lysglimtene er sporadiske
21:29 - Skarvan melder om oberservert lys med skiftende intensitet som beveget seg, over vannet, 250°
21:33 - Skarvan Ute melder om observert lys med hvit-grønn farge, stillestående, under horisonten, 160°-170°
21:34 - Øyungen melder om observert lysstrek med blå farge, over fjellet på Skarvan, 340°
21:35 - Øyungen avgir oppdatering på tidligere observasjon, tillegger observasjon av lys med rød farge i samme retning
21:36 - Skarvan Inne melder om observert lys med kontinuerlig spekter gjennom østlig kamera
21:36 - Øyungen melder om observert lys med rød farge, flammende, over horisonten, 280°
21:37 - Skarvan melder om observert lys med hvit farge, kontinuerlig
21:37 - Øyungen avgir oppdatering på observasjon foretatt 21:36, to flammende lys er observert, bildenummer 0519NEF, mulig bil
21:39 - Skarvan melder om observert lys på to etterfølgende bilder gjennom østlig kamera, første observasjon har svak intensitet, neste observasjon har sterkere intensitet samt beveglse
21:40 - Skarvan melder om et rødt lys i øst
21:47 - Skarvan Ute melder om lys mot vest over vann, ble observert, men forsvant raskt
21:49 - Øyungen melder om aktivitet forskjellige steder på himmelen, lyset er rødt og blått
21:50 - HK spør om Skarvan bruker lykter, svaret er nei
21:51 - Skarvann Ute melder om tidligere at tidligere observert lys i vest er tilbake
21:51 - Øyungen melder om at Erling og Josefine starter ferden mot HK
21:53 - Skarvan melder om observasjon av lysflekker med hvit farge gjennom vestlig kamera, under horisonten
21:55 - Skarvan meddeler at forrige observasjon var et resultat av refleksbruk
21:56 - Skarvan Ute melder om at observasjonen foretatt 21:47 nå er forsvunnet
21:58 - Øyungen melder om observasjon av strekformet lysglimt med blålig farge ved grøftegrumpa i elva mellom Øyungen og Skarvan

22:00 - Øyungen melder om at de har to kanaler, Øyunger Ute og Øyungen Inne
22:00 - Skarvan avgir værrapport hvor temperaturen er 5.2° C, luftfuktighet er 91%, vindhastighet er 3.1 m/s, vindretning er nord-øst, lufttrykk er 1004.2 hPa og radioaktivitet er 0.16 µSv
22:02 - Øyungen avgir værrapport hvor temperaturen er 6.9° C, luftfuktighet er 86%, vindhastighet er 3.1 m/s, vindretning er sør, lufttrykk er 905.3 hPa og radioaktivitet er 0.10 µSv
22:08 - Skarvan Ute melder om stillestående hvitt blinkende lys over vannoverflaten, 240 °
22:10 - Øyungen melder om høy aktivitet på Inspire
22:10 - HK spør om Øyungen ser lys over vannet. Det gjorde de ikke
22:12 - Øyungen melder om grønn lysflekk på kamera i vest. Bilde nummer 2204
22:13 - Øyungen melder om hvitt lysglimt mot fjellsiden, 360°
22:15 - Skarvan melder om et hvitt lys med kontinuerlig lysspekter over horisonten på kamera i nord
22:15 - Erling, Josefine og TV-team ankommer HK
22:20 - TV-team avholder intervju med enkelte av bemanningen på HK, noe som fører til nedsatt arbeidskraft
22:42 - Skarvan melder om lys som beveger seg med ujevn tempo over Øyungen-vannet, 250°
22:47 - Skarvan melder om mer lys observert: rødt, blått og hvitt over elva
22:49 - Skarvan melder om tre lysglimt med kontinuerlig spekter observert i kamera i vest
22:56 - Skarvan ute oppdaterer informasjon angående tidligere observert lys i 270°, lyset blinker og er svakere
22:56 - Skarvan melder om gult lys under skydekket, rett over horisonten i kamera i øst, 45°
22:58 - Skarvan oppdaterer informasjon angående nylig observert lys, bilde 718
22:59 - Øyungen melder om feil instillinger på kameraene, som resulterte i uklare bilder, men dette ble justert og kameraene fortsetter å ta bilder av minkende lysglimt
22:59 - Øyungen avgir værrapport hvor temperaturen er 6.9° C, luftfuktighet er 87%, vindhastighet er 1,4 m/s, vindretning er sør, lufttrykk er 904,9 hPa og radioaktivitet er 0,10 µSv

23:01 - Skarvan avgir værrapport hvor temperaturen er 5.4° C, luftfuktighet er 93%, vindhastighet er 3.4 m/s, lufttrykk er 1003.8 hPa og radioaktivitet er 0.10 µSv
23:06 - Øyungen melder om problemer med spektralkameraet
23:09 - Øyungen inne melder om observerte røde og blå lysglimt mot Skarvanstoppen
23:10 - Øyungen utdyper om tidligere meldt inn aktivitet og presiserer om at lysglimtene ikke var observert mot Skarvanstoppen, men over elva til høyre for Skarvanstoppen
23:12 - Øyungen melder om høy aktivitet på Inspire
23:15 - Øyungen melder om aktivitet på bilde 0401NEF på kamera mot Skarvanstoppen
23:21 - Øyungen melder om at spektralkamera nå er fungerende
23:23 - Skarvan melder om at Anna-Lena og Bjørn Gitle går nedover til Øyungen
23:23 - Skarvan melder om bruk av kraftige, røde lykter
23:31 - Melder om svak nordlys mot nordvest og nord
23:34 - Øyungen melder om et hvitt lys på spektralkamera på fjellsiden mot Skarvann, bilde 0804NEF
23:35 - Øyungen melder om variert mønster i elektronegativiteten på Inspire
23:36 - Øyungen melder om mange små lysglimt på fjellsiden mot Skarvan, og melder om mulighet for at dette ble fanget opp på deres kamera
23:38 - Øyungen melder om at nylige observerte lysglimt var røde lykter på bildene
23:39 - Skarvan melder om at nylig utbyttede batterier i kamera nordøst og fish-eye ikke fungerer lenger
23:40 - Øyungen melder om at de har tatt bilde av to røde lysglimt, trolig er dette Hessdalfenomenet, bilde nummer 0425
23:42 - Øyungen melder om at to tidligere rapporterte lysglimt trolig ikke er fenomenet likevel, men de kan ha tatt bilde av flere lysglimt
23:45 - Øyungen melder om pågående aktivitet mot Skarvan, men med redusert intensitivtet
23:46 - Øyungen melder om to bilder med mistenkelig aktivitet, bilde nummer 0430 og 0431 på kamera i nordøst
23:51 - Øyungen melder om at tidligere rapportert aktivitet er grunnet ett av deres team med lykter
23:52 - Øyungen melder om ett hvitt, blått og rødt vinkelformet lysglimt mot Skarvan like over elven
23:57 - Erling og Josefina forlater HK
23:58 - Øyungen avgir værrapport, hvor temperaturen er 6,3°C, luftfuktighet er 83%, vindhastighet er 1,7 m/s, vindretning er sørøst, lufttrykk er 905,3 hPa og radioaktivitet er 0.5 µSv
23:59 - Skarvan melder inn et hvitt, lite svakt lysglimt med et kontinuerlig spekter under horisonten, 180°

00:00 - Øyungen melder inn et lys ved Hessjøen, antok at det var bil men lyset stod stille og kunne dermed ikke være en bil
00:02 - Øyungen melder om at Bjørn Gitle og Anna-Lena har ankommet Øyungen
00:02 - Skarvan melder inn et lys som først blinket sterkt, stod stille, blinket igjen, deretter ble det borte --> Dette gjentok seg flere ganger
00:04 - Skarvan melder om at tidligere rapportert lysglimt ved Hessjøen ikke kan være hyttelys fordi det er for svakt og kan ikke være biler fordi det blinker, lyset har kontinuerlig lysspekter og de antar at de kan være fenomenet
00:05 - Skarvan avgir værrapport, hvor temperaturen er 4,9° C, luftfuktighet er 92%, vindhastighet er 3,7 m/s, vindretning er nord, lufttrykk er 1003,8 hPa og radioaktivitet på 0,07 µSv
00:07 - Informasjon gitt av Skarvan angående lys ved vann har blitt korrigert: lyset var 140°
00:10 - Øyungen melder om mistenkelig aktivitet på Inspire
00:11 - Skarvan melder om lys 215° over Øyungen(vannet), blinker svakt
00:13 - Skarvan melder om at nylig rapportert lys er tilbake og blinker
00:15 - Skarvan melder om mye tåke
00:16 - Øyungen melder om høy aktivitet på Inspire
00:25 - Skarvan melder om at tidligere rapportert lys over Øyungen(vannet) har forsvunnet
00:28 - Øyungen inne rapporter om at Øyungen ute har fått nye bilder, og er sikre på at det er fenomenet de har fanget på bildene
00:29 - Øyungen inne presiserer om at Øyungen ute har minst 10 bilder av det trolige fenomenet
00:48 - Skarvan melder om at tåken er tilbake
00:50 - Øyungen avgir værrapport, hvor temperaturen er 5,1° C, luftfuktighet er 88%, problemer med å indifisere vindhastigheten og vindretningen, luftrykk er 905,3 hPa, radioaktivitet på 0,10 µSv
00:54 - Øyungen inne rapporterer om at Øyungen ute melder om at det er nærmest vindstille ute
00:59 - Skarvan melder om vakkert nordlys
00:59 - Øyungen melder om et vakkert nordlys

01:00 - Skarvan inne avgir værrapport, hvor temperaturen er 4.3° C, luftfuktigheten er 93%, vindhastigheten er 3.4 m/s, vindretningen er nordøst, lufttrykket er 1003.7 hPa, radioaktiviteten er 0.11 µSv
01:07 - Roger drar nedover til HK
01:08 - Skarevan melder inn om at deres kamera i øst ikke fungerer, grunnet luftfujtighet
01:13 - Skarvan melder inn om obervert hvitt lysglimt som lyser sterkt og så svakere i retning nord-øst
01:15 - Øyungen inne melder om at Øyungen ute observerer to sterke hvite og blå lysglimt i retning sørvest
01:16 - Skarvan melder om at deres kamera i nord tok bilde av et gult, ovalt lys som er til stede på et bilde men borte på det neste, noe som trolig er et tegn på at dette lyset er fenomenet
01:17 - Øyungen inne melder inn med mer informasjon angående de to nylig observerte lysglimtene: de to lysglimtene foregikk med et mellomrom på 15 sekunder
01:19 - Skarvan melder om tykk tåke som begrenser deres observasjonsevner
01:20 - Øyungen melder om tykk tåke
01:23 - Øyungen inne melder om informasjon fra Øyungen ute: på nylige bilder blir det sett et rødgult lys som nærmest lyser opp trærne rundt seg, og også hvite lyglimt i form av streker, disse lysene ble oppfattet på flere kameraer i retningen nordøst
01:25 - Roger ankommer HK
01:28 - Tåken på Skarvan er ikke tåke, men lavt skydekke
01:33 - Øyungen melder om at det forstatt er lysaktivitet under horisonten
01:44 - Skarvan ute melder om at skyen fortsatt hindrer dere i å observere
01:45 - Skarvan melder om at de har tatt ned kameraet i vest
01:53 - Øyungen avgir værrapport hvor temperaturen er 3.9° C, luftfuktigheten er 91%, vindhastigheten er 8.6 m/s, vindretningen er sør, lufttrykk er 904.5 hPa, radioaktivitet på 0.11 µSv
01:59 - Skarvan har tatt ned deres kameraer
01:59 - Skarvan inne avgir værrapport, hvor temperaturen er 5.1° C, luftfuktigheten er 94%, vindhastigheten er 6.5 m/s, vindretningen er nordøst, lufttrykket er 1001 hPa, radioaktiviteten er 0.08 µSv

02:00 - Skarvan melder om fortsatt tykk tåke og derfor tar teamet kvelden og avslutter observeringen
02:09 - Øyungen tar ned alle kameraer på grunn av lite aktivitet, unntatt manuelt kamera som er plasert nede ved grusgropa
02:13 - Øyungen fortsetter å observere
02:15 - Øyungen melder om at Inspire er tom for strøm og er ikke lenger tilgjengelig, uten noen mulighet for lading
02:22 - HK avgir værrapport, hvor temperaturen er 6.9° C, luftfuktigheten er 88%, vindhastigheten er 0.6 m/s, vindretningen er øst, lufttrykket er 921 hPa, radioaktiviten er ukjent
02:23 - Øyungen melder om at deres kamera i nordvest går snart tomt for strøm
02:25 - Øyungen inne melder om at aktiviteten ikke er like hyppig som tidligere
02:27 - Øyungen ute melder om observert rødt lysglimt nærme åsen
02:33 - Øyungen melder om at aktiviteten har sunket betydelig og de har tenkt å gi seg om en kort stund
02:37 - Øyungen melder om at de må skru av skjermen som viser nordvestlig retning pga. for lite strøm
02:42 - Øyungen inne melder om problemer med kamera i nordøst, konkluderer med at det ikke er nødvendig å bytte batteri med tanke på planlagt nedrigging kl.03
02:44 - Øyunger avgir værrapport med temperatur på 3.6° C, luftfuktigheten er 93%, vindhastigheten er 12.2 m/s, vindretningen er nordøst, lufttrykket er 904,2 hPa, radioaktiviteten er 0,09 µSv
02:48 - Øyungen ute og inne avslutter observasjonen
02:52 - HK tar kvelden og avslutter økten