Tirsdag 28. mars 2017

10:38 HQ melder fra til skarvan at Ordfører med følge er på vei oppover. ETA 20-25 min
10:56 Holter og Desiree setter i marsj mot Melhus
13:35 vaktbytte gjennomført, rebekka og daniel venter 15 minutter før de reiser ned igjen til hytta
14:18 Alle er på hytten. Rebekka og Daniel kjører til skarvan for nytt vaktbytte
14:54 Rebekka og Daniel ankommet Skarvan
15:50 Rebekka gir beskjed om at de har kommet ned fra Skarvan - glemte å gi beskjed når de dro fra skarvan. Er på hytta nå.
18:04 Espen kjører opp mot Skarvan
18:12 Holter og desiree ankommer samfunnshytta
18:28 Espen annkommer skarvan
19.33 rebecca har ankommet Skarvan
20:04 Bjørn Gitle kjører til båttjønnhøgda
20:28 etablert nødbivak. Trenger ikke sende opp nytt telt.Ikke behov for nødbivak enda.
20:31 alle kameraer er operative på skarvan. begynner overvåkning
20:32 Rebekka og Bjørn G er på båttjønnhøgda
20:38 Kjerringvollen ønsker oppdatering på når Bjørn G er på vei ned fra fjellet
21:00 værrapport skarvan
         Relativt trykk:1014,8 hP
         Absolutt trykk: 905,9 hPa
          Temperatur: -6,4 grader
          Fuktighet: 85 %
          Vindhastighet: 5,8 m/s
          Vindkast: 6,5 m/s
          Vindretning: N-NV
           Sikt: Meget god
21:01 Skarvan har fått montert opp radar
21:01 Skarvan har ikke opperative ionemålere. de er nede fra fjellet pga de er fulle av vann
21:44 båttjønnhøgda melder ikke inn værrapport for klokka 21 pga arbeid med utstyret.

22:02 værrapport skarvan
        Relativt trykk 114.8
        Absolutt trykk 905.9
        Temp -6,8 grader.
        luftfuktighet: 85%
         vindhastighet :5,8 m/s
         vindkast. 6.5 m/s
          Vindretning :Nordvest vind
          alle systemer oppe å går , bortsett fra ioneteller.
          God sikt.

22:05 Båtkjønnshøgda værmelding
værrapport skarvan
         Relativt trykk: 1011,3 hPa
         Absolutt trykk: 904, 8hPa
          Temperatur: -7,9 grader
          Fuktighet: 82%
          Vindhastighet:1 m/s
          Vindkast: 1,4 m/s
          Vindretning:NV
          Sikt: Meget god
22:15 Kamera N og Ø er nede hos Båttjønna.

22:36 Observasjon Båtkjønnhøgda
         Tid 22:36
         Retning 350 grader
         Høyde: Uvisst¨
         Avstand:
          Farge: Sterk hvit
          Bevegelse: Øst-vest
          Bilde: 883
          Kamera: fish eye
           Mellom: 1-30 sek.

22:36 samme observasjon fra Skarvan
      Tid 22:36
      Retning: 5 grader Nord
      Høyde: Uvisst
       Avstand: Uvisst
       Farge: Sterk hvit
        Bevegelse: Øst vest
        Bilde: 1580
         fish eye
          Mellom 1-30 sek.


23:00 værrapport Båttjønn
         Relativt trykk: 1010,9hPa
          Absolutt trykk: 904,4hPa
         Temperatur: -7,6grader
          Fuktighet: 81%
          Vindhastighet: 0,3m/s
          Vindkast: 1,0m/s
          Vindretning:N
           Sikt: Stjerneklart
23:20 værrapport Skarvan
         Relativt trykk: 1014.3hPa
         Absolutt trykk: 905,4hPa
         Temperatur: -7,6grader
         Fuktighet: 83%
         Vindhastighet: 2,0m/s
         Vindkast: 2,4m/s
         Vindretning: NV
         Sikt: god
23:59 Værrapport Skarvan
         Relativt trykk: 1014,3 hPa
         Absolutt trykk:905,4 hPa
         Temperatur: -7,6 grader
         Fuktighet: 83%
         Vindhastighet: 2 m/s
          Vindkast:2,4 m/s
          Vindretning: NV
          Sikt:GOD
Ionteller fungerer ikke

00.00 værrapport Båttjønna
         Relativt trykk: 1010 hPa
         Absolutt trykk: 904 hPa
         Temperatur: -8,3 grader
         Fuktighet: 81%
         Vindhastighet:1 m/s
          Vindkast: 1,4 m/s
          Vindretning: NV
          Sikt: Meget bra

Onsdag 29 mars

Radar til canadiere fungerer ikke med utstyret de har fått med opp.

00:58 Værrapport Skarvan
      Temperatur: -7,9 grader
      Vindhastighet: 1,0
      Vindkast: 1,4
       Vindretning: N
       Relativt lufttrykk.1080
       ABsolutt Lufttrykk: 906
        luftfuktighet ; 85%
        Sikt: Relativt god

00:15  Værrapport Båtkjønna
         Temperatur: -9
          Vindhastighet: 1,4
           Vindkast: 2,4
           Rel lufttrykk: 1010.1
           Absolutt lufttrykk: 903,5
           Vindretning: Nv
           Sikt: God
           Luftfuktighet: 83%
Ellers økende god stemning.

01:15 Haukeland, Gina og Anne har forflyttet to snøscootere fra den røde hytta til hessdalsmonumentet.

01:58 Værrapport Skarvan
         Temp ute: 7,9 grader
         Vindhastighet:1,0
          Vindkast: 1,4
          Rel.lufttrykk: 1013,6
          Abs.lufttrykk: 904,7
          Vindretning: V
          Sikt: God
           Fuktighet; 83%
           Systemer: Ok
Ellers god stemning.

02:00 Værrapport Båtkjønna
         Temp Ute: -9,4
          Vindhastighet: 1,0
          Vindkast: 1,4
          Rel lufttrykk: 1009,5
          Abs lufttrykk: 903,0
          Vindretning NV
          Sikt Bra.
           Fuktighet: 83%
           Bra stemning!

Værrapport Skarvan
          Relativt trykk:1013,6 hPa
          Absolutt trykk: 904,7hPa
          Temperatur:-7,9 grader
           Fuktighet:83 %
           Vindhastighet:1,0 m/s
           Vindkast: 1,4
            Vindretning: Vest
            Sikt: Bra

Værrapport Båttjønna
           Relativt trykk:-10 hPa
           Absolutt trykk: 902,4 hPa
           Temperatur: -10 grader
            Fuktighet:84 %
            Vindhastighet: 1,4 m/s
            Vindkast: 2,0 m/s
            Vindretning: NV
           Sikt: Strålende
           System: Alt er i god stand.
           Stemningen er også god!

Observasjonsrapport Skarvan
03:25
Tid : 02:51
        Retning Nord
        Høyde: Ukjent
        Avstand: Uvisst
        Farge: Oransje
        Bevegelse: Linje
         Bilde: 2474
         Varighet: Under 30 sek.

Observasjonsrapport Skarvan
03:21
         Retning: Vest
         Avstand: Uvisst
         Høyde: Uvisst
         Farge: Sirkel- Hvit - spektralfilter.
          Bilde: 1540

Observasjonsrapport Skarvan
Tid: 03:08
          Retning: 180 grader
           Høyde: 30-40 grader.
           Avstand: Uvisst
           Farge: Hvit
           Bevegelse: Oppover mot ca 180 grader
          Varighet: 8 min 43sek
           Kamera: sør
           Bilde: 2302


Observasjonsrapport Båtkjønna
Tid: 03:21
          Retning 230 grader
          Høyde: uvisst
           avstand: uvisst
          Farge : hvit
          Bevegelse/karakter : liten prikk med spektral
          Varighet: uvisst
          Kamera: vest
          Bilde: 1769

Båttjønna
Tid ; 03:24
           Retning: 271 grader
           Høyde : uvisst
           Avstand ; uvisst
           Farge: HVit
           Bevegelse: ingen
           Varighet: uvisst
           Kamera :vest
            Bilde :1774
Merket samme fenomen som Skarvan klokka 03:21.

Skarvan Observasjonsrapport
        Bilde nr 1544
         Liten hvit kule/ spektral filter
        Tid: 03:24
         Vestkamera
        Høyde: Uvisst
         Varighet under 30 sek
          Avstand: uvisst


03:26 Skarvan observasjonsrapport
          Bilde 2526
          kl 03:26
          Strek - oransje går over tilgult
          Bevegsle: Ganske nært horisont
          Varer under 30 sek.
          Kamera: Øst

03:44 Skarvan observasjonsrapport
          Bilde: 2554
          Kl: 03:44
          Bevegesle: Lavt i horisonten
         Farge: oransje til gult
          Kamera øst
           varighet: under 30 sek.

Værrapport Skarvan
           Relativit 1013.6
           Abs trykk 904.7
           -7,9 grader
            Fuktighet: 83 %
            Vindhastighet: 1m/s
            Vindkast 1,4m/s
            Vind : vest
             Sikt: Bra
Stemningen er bra

Skarvan:
Hermund har observert lysfenomen med egne øyer utenfor kamera. Kan ikke se dette med eagle eye.

Båtkjønna værrapport:
           Rel trykk: 1008,3
            Abs trykk: 901,8
            Temp: -10,3
            Fuktighet: 84%
           Vindstyrke': 1,4
            vindkast ;: 1,7
             Vindretning, nordøst
            Fin sikt
Grei steming, noe slitne.

03:58 Skarvan fenomen
         Bilde 2575
         Klokka: 03:58
         Rett hvit strek spekteral linje i horisonten på østslig kamera.
         Retning; Vanskelig å si.
         Under 30 sek. Bare på ett bilde.
         Høyde: Høyt oppe i horisonten.

04:04 Observasjon nr 2 Skarvan
         Bilde 2583
         Tid : 04:04
          Farge, oransje og hvit.
          Varigheet under 30 sek
          Østlig kamera.
           Retning: Vanskelig å si pga varighet.

Observasjon Skarvan
          Sørlig kamera.
          Starter på bilde 2393
          Fortsetter til bilde 2398
         Strek beveger seg nedover for så gå opp og så nedover mot horisonten.
         Tid totalt: 2.5minutter
          Høyde: Ukjent.
          klokkeslett: 04:09 - 04:11

Observasjon også på Fish EYE. Bilde nr 1968 - 1971.
         Tid: 04:09 - 04:11 samme som Sørlig-kamera.
          Mellom vest og sør i bildet.

Båtkjønna
Observasjonsrapport
       nr 5:
        Tid : 04 :09
         Retning : ca 150 grader
         Farge- hvit med spektral
         Bevegelse uvisst
          varighet ca 1 min.
          eagle eye og sør.
          2075Bilde

Obs nr 6 fra båtkjønna
         Tid: 04:11
         Retning: 150 grader
         Høyde og avstand uvisst
         Farge: HVit
          Bevegelse og varighet : uvisst
          Kamera: sør
          Bildenr: 2078
           Varighet på ett bilde.

Skarvan observasjonsrapport:
       Bildenr: 1991-1992
        I fish eye. fra 04:25.
        Tid; 04:24
        Østlig retning.
         Farge: Hvit
         Varighet: nesten 1 min.
         Så samme fenomen i østlig kamera. Bildenr: 2612. Ca 1min varighet.
         Retning også mot øst.

Båtkjønna observasjonsrapport
         Tid: 04:34
         Retning:170grader¨
         Høyde og avstand uvisst
         HVit farge
          Bevegelse og varighet uvisst
          Kamera: sør.
          Bilde nr: 2113

Observasjonsrapport skarvan
          Tid: 04:31
           Sørlige kamera
           Bildenr: 2437
           varighet under 30 sek.
           Retning: mot øst
           Farge: hvit-Lang strek
           Høyde: uvisst
            AVstand: uvisst

05:00 værrapport skarvan
          Relativt trykk:1017,6 hPa
          Absolutt trykk:904,7 hPa
          Temperatur: -7,9 grader
           Fuktighet:83 %
           Vindhastighet:1 m/s
           Vindkast:1,4 m/s
           Vindretning:V
           Sikt: God

05:05 Værrapport Båttjønna
         Relativt trykk:1008 hPa
         Absolutt trykk:901,5 hP
          Temperatur:-10,3 grader
          Fuktighet:83 %
           Vindhastighet:1 m/s
           Vindkast:1,4 m/s
           Vindretning: NV
            Sikt: God

05:27 Skarvan tar kvelden

Båttjønna tar også kvelden