Torsdag 22. mars 2018

10.15 Espen, George og Lars Kristian drar opp til Båttjønna området.
11:14 Henriette drar til rødhytte.
11:25 Henriette og lars ankommet til rødhytta.
11:25 Birgitte kjører ned fra Båttjønna.
11:50 Espen og Lars ankommet rødhytte.
11:56 Martin ankommet HQ fra handleturen.
12:05 Martin kjører til rødhytte.
12:05 Henriette og mannskapet kjører til skarvan .
12:32 Martin kjørerer Birgitte til rødhytte.
13:15 Henriette er på vei fra rødhytte til HQ for å plukke stephan og kjøre han til båttjønna (vakt bytte).
14:04 Henrette og mannskapet drar fra rødhytta for å slippe Stephan på båttsjønna. George blir også tatt med til fjellet.
14:28 Henriette og mannskapet ankom skarvan.
15:53 Henriette kjører fra båttsjønna.
16:13 Birgitte,Bjørn gitle, Anna lena er på vei til skarvan.
16:53 lars melder om at de ankom skarvan.
17:36 Martin melder om at bilen kjørte i grøfta på vei mot Ålen,og prøver å få tak i hjelp.
17:49 Espen kaller HQ og spør om noen kan plukke han med snøskuter. Bjørn gitle kjører ned fra skrvan for å plukke espen.
18:03 Båttsjønna melder om at de trengte ikke bensin.
18:06 Martin melder om at maten ligger i rødhytta.
18:25 Henriette, Bjørn gitle, Anna lena, birgitte, espen, george og lars er ankommet rødhytta.
19:10 HQ prøver å kontakte skarvan, men får ikke tak i basen.22.03.2018
Værrapport: 19:00 - Båttjønna
Relative pressure: 996.6
Absolute pressure: 895.9
Temperature:
Inside: 6.1
Outside: -3.2
Humidity:
Inside: 69%
Outside: 84%
Windspeed: 2.7 m/s
Wind Gust: 3.1 m/s
Wind direction:NW
Sight: good
Notes:

19:28: Henriette og Lars reiser fra rød hytte til Skarvan.
19:30: Snøscootere kjører fra Skarvan om 5 min.

Værrapport: 20:00 - Skarvan
Relative pressure: 1012
Absolute pressure: 893
Temperature:
Inside: 10
Outside: -4,1
Humidity:
Inside: 46%
Outside: 83%
Windspeed: 0,3
Wind Gust: 0,3
Wind direction: East
Sight: Moderate

Værrapport: 20:00 - Båttjønna
Relative pressure: 997,3
Absolute pressure: 896,6
Temperature:
Inside: 9,1
Outside: -3,5
Humidity:
Inside: 91%
Outside: 85%
Windspeed: 1,4
Wind Gust: 1,7
Wind direction: South East
Sight: Poor
Notes:

20:01: Henriette og Lars har ankommet Skarvan og kjører snart til rød hytte.
20:13: Bachelorgruppa har ankommet HQ.
20:22: Henriette og Lars har ankommet rød hytte.
20:36: Båttjønna har observert ett lys. Så ut som en snøscooter.

Værrapport: 21:00 - Skarvan
Relative pressure: 1012,2
Absolute pressure: 892,5
Temperature:
Inside: 15,3
Outside: -4,2
Humidity:
Inside: 42%
Outside: 83%
Windspeed: 2 m/s
Wind Gust: 2,4 m/s
Wind direction: Northwest
Sight: Good

Værrapport: 21:00 - Båttjønna
Relative pressure: 998,7
Absolute pressure: 898,0
Temperature:
Inside: 12,6
Outside: -3,5
Humidity:
Inside: 67%
Outside: 86%
Windspeed: 1,4 m/s
Wind Gust: 1,7m/s
Wind direction: South East
Sight: Very bad, fog
Notes:

21:01: Båttjønna bekreftet at lyset de så var en snøscooter.

21:35 - Observation Report (Skarvan)
Duration: 1,30
Direction: West
Height degrees: Unknown
Distance: -
Colour: White
Movement: West to North
Picture Number: 0626 - 0648

Værrapport: 22:00 - Skarvan
Relative pressure: 1011,6
Absolute pressure: 892,1
Temperature:
Inside: 14,4
Outside: -4,2
Humidity:
Inside: 67%
Outside: 83%
Windspeed: 3,1 m/s
Wind Gust: 3,7 m/s
Wind direction: North West
Sight:Good

Værrapport: 22:00 - Båttjønna
Relative pressure: 998
Absolute pressure: 897,3
Temperature:
Inside: 15,2
Outside: -3,6
Humidity:
Inside: 67%
Outside: 85%
Windspeed: 0,3 m/s
Wind Gust: 0,7 m/s
Wind direction: South East
Sight: Poor to good.
Notes:

Værrapport: 23:00 - Skarvan
Relative pressure: 1012,5
Absolute pressure: 892,5
Temperature:
Inside: 5
Outside: -4,2
Humidity:
Inside: 52%
Outside: 83%
Windspeed: 3,4 m/s
Wind Gust: 3,7 m/s
Wind direction: North West
Sight: Good

Værrapport: 23:00 - Båttjønna
Relative pressure: 999,4
Absolute pressure: 898,9
Temperature:
Inside: 17,5
Outside: -3,7
Humidity:
Inside: 62%
Outside: 85%
Windspeed: 1,4 m/s
Wind Gust: 1,7 m/s
Wind direction: South
Sight: Good
Notes:

Værrapport: 24:00 - Skarvan
Relative pressure: 1012,2
Absolute pressure: 892,7
Temperature:
Inside: 3
Outside: -4,3
Humidity:
Inside: 63 %
Outside: 83%
Windspeed: 3,7 m/s
Wind Gust: 4,4 m/s
Wind direction: North West
Sight: Poor

Værrapport: 24:00 - Båttjønna
Relative pressure: 998,1
Absolute pressure: 897,4
Temperature:
Inside: 16,1
Outside: -3,6
Humidity:
Inside: 52%
Outside: 85%
Windspeed: 3,4
Wind Gust: 3,4
Wind direction: South East
Sight: Poor to good.
Notes:

Værrapport: 01:00 - Skarvan
Relative pressure: 1011,9
Absolute pressure: 892,4
Temperature:
Inside: 2,4
Outside: -4,4
Humidity:
Inside: 62%
Outside: 83%
Windspeed: 4,4 m/s
Wind Gust: 4,8 m/s
Wind direction: North West
Sight: Poor, but better than last time.

Værrapport: 01:00 - Båttjønna
Relative pressure: 997,3
Absolute pressure: 896,6
Temperature:
Inside: 15,1
Outside: -3,7
Humidity:
Inside: 67%
Outside: 85%
Windspeed: 3,4 m/s
Wind Gust: 3,7 m/s
Wind direction: South
Sight: Good
Notes:

Værrapport: 02:00 - Skarvan
Relative pressure: 1009.6
Absolute pressure: 892.1
Temperature:
Inside: 1.5
Outside: -4.8
Humidity:
Inside: 62
Outside: 82
Windspeed: 3.1
Wind Gust: 3.4
Wind direction:NW
Sight:good

Værrapport: 02:00 - Båttjønna
Relative pressure: 997.5
Absolute pressure: 896.8
Temperature:
Inside: 16.7
Outside: -3.9
Humidity:
Inside:60
Outside: 83
Windspeed: 5.4
Wind Gust: 6.1
Wind direction: SE
Sight: good
Notes:

02:19: Skarvan rapports that the video camera is not working. Will report when/if its fixed.
02:22: Problem with video camera is now solved.

Værrapport: 03:00 - Skarvan
Relative pressure: 1011,2
Absolute pressure: 891,7
Temperature:
Inside: 1,0
Outside: -4,5
Humidity:
Inside: 65%
Outside: 82%
Windspeed: 5,1 m/s
Wind Gust: 5,4 m/s
Wind direction: West
Sight:Good

Værrapport: 03:00 - Båttjønna
Relative pressure: 996,3
Absolute pressure: 895,6
Temperature:
Inside: 15,1
Outside: -3,7
Humidity:
Inside: 54%
Outside: 80%
Windspeed: 6,1 m/s
Wind Gust: 6,8 m/s
Wind direction: South East
Sight: Good
Notes:

Værrapport: 04:00 - Skarvan
Relative pressure: 1010.5
Absolute pressure: 891.0
Temperature:
Inside: 0.8
Outside: -4.6
Humidity:
Inside: 68
Outside: 82
Windspeed: 4.4
Wind Gust: 4.8
Wind direction:West
Sight:Good

Værrapport: 04:00 - Båttjønna
Relative pressure: 994.6
Absolute pressure: 893.9
Temperature:
Inside: 13.5
Outside: -3.2
Humidity:
Inside: 56
Outside: 80
Windspeed: 7.1
Wind Gust: 7.5
Wind direction: South-East
Sight: good
Notes:

Værrapport: 05:00 - Skarvan
Relative pressure: 1010,1
Absolute pressure: 890,6
Temperature:
Inside: 0,7
Outside: -4,5
Humidity:
Inside: 69%
Outside: 82%
Windspeed: 9,5 m/s
Wind Gust: 9,9 m/s
Wind direction: West
Sight: Good

Værrapport: 05:00 - Båttjønna
Relative pressure: 994,4
Absolute pressure: 893,4
Temperature:
Inside: 11,5
Outside: -3,6
Humidity:
Inside: 68%
Outside: 79%
Windspeed: 5,1 m/s
Wind Gust: 5,8 m/s
Wind direction: South East
Sight: Clear
Notes:

05:00: Båttjønna has started removing snow around the tent and will start packing down some equipment.
05:54: Skarvan rapported that they stopped working because the sun came up. They will take down some equpment. They will not do anything on the boltek.
07:19 Båtkjønna is finnished packing, missing 1 tent that will be packed when snowmobiles arrives