Tirsdag

Kl.slett    Hvor   Kommentar                                                                                                                                                                        
19.51 Finså             Elevene har ankommet.
20.06 Rogne Elevene har ankommet.
20.22 Øyungen Elevene har kommet fram, men mangler batterier. Kjell ordner det
20.59     Øyungen -Temperatur 5,3°C -Luftfuktighet 99% -Lufttrykk 922,5 -Vind 4,8 m/s Sør
21.01    Finså -Temperatur 5,4°C -Luftfuktighet 92% -Lufttrykk 1017,1 -Vind 4,8 m/s Sør   
21.37 Finså Observert Lysfenomen: Retning 184 °, Høyde middels
21.37 Finså Et lys som blinker og et som står
21.38 Øyungen Observert lysfenomen: Retning 320° , Høyde: Lavt
21.46 Øyungen Lurer på hvor batteriene blir av.
21.52 Finså Fenomenet dem så har steget til 188°, Ikke referanselyset på Skarvan
21.54 Rogne Temperatur 3,6°C -Luftfuktighet 88% -Vind 10,5 m/s Sør-Øst -Regn 0,6mm -Trykk 911,2
21.57 Øyungen Trykk 922,6 -Resten av utstyret virker ikke
21.58 Finså Temperatur 5,9°C -Luftfuktighet 80% -Vind 6,1 m/s Sør -Trykk 1017,1
22.00 Finså Finså ber Rogne om å slutte å lyse med lommelyktene.
22.00 Finså Erling og Andre kom ned fra fjellet.
22.00 Finså Finså ber Rogne om å slutte å lyse med lommelyktene.
22.47 Øyungen Radioaktivitet har gått fra 0,003 til 0,01.
22.55 Rogne -Temperatur 4°C -Luftfuktighet 88% -Lufttrykk 911,5 -Vind 9,2 m/s Sørøst 
22.57 Øyungen -Temperatur 5°C -Luftfuktighet 78,5% -Lufttrykk 922,3 -Vindmåler fungerer ikke.
22.59 Finså -Temperatur 3°C -Luftfuktighet 76% -Lufttrykk 1017,2 -Vind 4,8 m/s Sør 
23.09 Øyungen Mulig lysfenomen 315°. Høyt.
23.13 Finså Mulig lysfenomen 20°
23.19 Finså Mulig lysfenomen 90°. Det gikk ganske fort.
23.25 Finså Melder om tre sterke lyskuler som blinker 95°, 150°
23.26 Øyungen Melder om lysfenomen 65°
23.42 Rogne -Temperatur 4°C -Luftfuktighet 90% -Lufttrykk 911,4 -Vind 10,5 m/s sør-øst
00.00 Finså -Temperatur 3,8°C -Luftfuktighet 76% -Lufttrykk 1017,3 -Vind 4,8 m/s sør
00.00 Øyungen -Temperatur 4,5°C -Luftfuktighet 99% -Lufttrykk 1048 - Vindmåler fungerer ikke.
00.31 Rogne -Temperatur 4,1°C -Luftfuktighet 91% -Lufttrykk 911,6 -Vind 9,5 m/s sør-øst -Regn 0,6 mm
00.58 Øyungen -Temperatur 4,0°C -Lufttrykk 992,6 -Vindmåler fungerer ikke. 
01.00 Rogne -Temperatur 4,2°C -Luftfuktighet 91% -Lufttrykk 911,7 -Vind 92 m/s sør-øst -Regn 0,6 mm  
01.03 Finså -Temperatur 4 °C -Luftfuktighet 77 % -Lufttrykk 1017,5 -Vind 4,4 m/s sør-øst
01.18 Finså Observert lysfenomen 140 °. Lave, sterke blink.
01.21 Øyungen Observert lysfenomen 40 °.
01.52 Øyungen Mottatt radiosignal på spektrums-analysator på 807 mhz.
01.59 Øyungen Radiosignalet er frekvensmodulert med en båndbredde på 40 khz.
02.02 Finså -Temperatur 4°C - Luftfuktighet 79% -Lufttrykk 1017,2 -Vind 5,4 m/s sør-øst
02.03 Øyungen -Temperatur 5,5 °C - Luftfuktighet 99% -Vind 4,4 m/s sør-sør-øst 
02.05 Rogne -Temperatur 4,2 °C - Luftfuktighet 90% -Lufttrykk 911,2 -Vind 9,9 m/s sør-øst 
02.11 Øyungen Fikk tatt bilde av fenomenet ca. kl 23.30, retning 50 grader. Bildenr. på pc er 0359
02.53 Rogne -Temperatur 4,1 °C - Luftfuktighet 89% -Lufttrykk 989,6 -Vind 10,9 m/s sør-øst 
02.58 Øyungen -Temperatur 5.3 °C - Luftfuktighet 99% -Lufttrykk 922,2 -Vind 5,4 m/s, sør, nedbør 0,0
02.59 Finså -Temperatur 3 °C - Luftfuktighet 78% -Lufttrykk 1016,8 -Vind 6,5 m/s sør-øst 
03.00 Finså Ber om tillatelse til å tenne bål. Innvilges
03.11 Øyungen Logger av
03.20 CO Foreslår å avslutte. Bifalles av Rogne og Finså