Jord- og vannprøver


Hessdalfenomenet har ved flere anledninger truffet bakken. Det tas derfor jord- og vannprøver for å se om lyset kan ha hatt noen effekt på vegetasjon, bakterieflora etc.

Å ta jord- og vannprøver, samt måling av radioaktivitet, er en del av elevaktivitetene i sciencecamp. Prøvene er viktige for å se hvilken påvirkning fenomenet kan ha hatt på jordsmonnet der det har truffet bakken.
Prøvestedene er avmerket på kartet, og elevene lærer også hvordan de skal finne fram til rett sted ved hjelp av GPS.

Prøveresultatene fra uke 38 i 2008 finner du her.