Logg mandag 15.09

º

Tidspunkt

Stasjon

Hendelse

18:56    

Buss

Buss framme Finså

18:57    

Finså

Erling går ned for å møte buss

19:37

Buss

Laster opp til Øyungen

19:46

Finså

Erling melder at elever har ankommet

20:20 Finså Flash 157º lavt

20:28

Øyungen

- Luftfuktighet: 81

- Lufttrykk: 932,4

- Vindretning: Sør-Øst
- Vindhastighet: 4,1 m/s
- Temperatur: 1,7 ºC
- Nedbør: 0,3 mm
- Microsibert: 0,004

20:38

Finså

- Luftfuktighet: 81

- Lufttrykk: 1026,9
- Vindretning: Sør-Øst
- Vindhastighet: 1,7 m/s
- Tempratur:4,7ºC
-Nedbør:3,9 mm
-Microsivert:0,10
20:51 Finså Stjerneskudd mot øst observert
20:58 Øyungen Luftfuktighet:82
Lufttrykk:932,4
Vindretning:Sør-Øst
Tempratur:1,7º
Nedbør:0,3mm
Microsivert:0,006
21:01 Finså Luftfuktighet:81
luftrykk:1026,9
Vindretning:syd-øst
Vindhastighet:1,7 m per sekkund
Tempratur:4,3º
Nedbør:3,9mm
Microsivert:0,10
21:10 Finså 2 nye observasjoner av flash ,retning 120º,langt over månen 
21:11 Finså observert  nytt lys over hærsjøen ,retning 165º(mulig bil)
21:13 Finså Nytt lys oppdaget 215º.Lyser over horisonten.
21:15 hoved kvarteret kaffeservering
21:22 Finså observert flash 215º,rett over horisonten.
22.30 Øyungen Luftfuktighet: 84%
Lufttrykk: 932,5
Vindretning: Sør
Vindhastighet: 5,1 m/s
Temperatur: 1,3ºC
Nedbør: 0,3mm
Microsivert: 0,003
22.34    Finså Erling går ned
22.45 Finså Luftfuktighet: 83%
Lufttrykk: 1013,3
Vindretning: Sørøst
Vindhastighet: 3,4 m/s
Temperatur: 3,1ºC
Nedbør: 0,0mm
Microsivert: 0,15
22.50 Finså Lysobservasjon 176º
22.51 Finså Sterk flash retning 55º - Fløy 10 meter
23.03 Øyungen Luftfuktighet: 86%
Lufttrykk: 932,5
Vindretning: Sør
Vindhastighet: 4,8 m/s
Temperatur: 0,8ºC
Nedbør: 0,3mm
Microsivert: 0,004
23.05 Finså Vi har funnet ut at luftfuktigheten synker med mer radioaktivitet
23.13 Finså Vi kan melde om utslag på Inspire
23.19 Finså Luftfuktighet: 84%
Lufttrykk: 1013,1
Vindretning: Ikke oppgitt
Vindhastighet: 2,0 m/s
Temperatur: 2,7ºC
Nedbør: 0,0 mm
Microsivert: 0,12
23.32 Øyungen flash på 40 º
23.50 Øyungen flash på 350 º
00.00 Øyungen Luftfuktighet:88 %
Lufttrykk:699,2
vindretning:sør øst
vindhastighet:0,3
tempratur:0,1 ºc
nedbør:0,3 mm
microsivert:0,007
00.03 Finså Luftfuktighet: 85%
Lufttrykk: 1013
Vindretning: sør øst
Vindhastighet: 2,6 m/s
Tempratur: 2,6ºc
Nedbør: 0,13
Microsivert: 0,13
00.25 Øyungen Luftfuktighet: 89 %
Lufttrykk: 699,2
Vindretning: sør øst
Vindhastighet: 2,4 m/s
Tempratur: 0ºc
Nedbør: 0,3 mm
Microsivert: 0,003
00.29 Finså

Luftfuktighet: 86%
Lufttrykk: 1012
Vindretning: sør øst
Vindhastighet: 3,4 m/s
Tempratur: 2,4 ºc
Nedbør: 0,00 mm
Microsivert: 0,10

00:44 Finså Høye målinger på inspire
00:54 Finså - Luftfuktighet: 87%
- Lufttrykk: 1012,6
- Vindretning: Sør-Øst
- Vindhastighet: 3,1 m/s
- Temperatur: 1,5 ºC
- Nedbør: 0,0 mm
- Microsivert: 0,14
00:58 Øyungen - Luftfuktighet: 92%
- Lufttrykk: 699
- Vindretning: Nord-Øst
- Vindhastighet: 0,7 m/s
- Temperatur: 0,4 ºC
- Nedbør: 0,3 mm
- Microsivert: 0,003
01:04 Finså Dårlig sikt på Finså grunnet tåke
01:05 Øyungen Flash 350º høyt
01:25 Finså Tar kvelden
01:29 Øyungen - Luftfuktighet: 92%
- Lufttrykk: 698,9
- Vindretning: Nord-Vest
- Vindhastighet: 0 m/s
- Temperatur: 0 ºC
- Nedbør: 0 mm
- Microsivert: 0,003
01:54 Øyungen - Luftfuktighet: 96%
- Lufttrykk: 698,7
- Vindretning: Sør
- Vindhastighet: 1 m/s
- Temperatur: 1,1 ºC
- Nedbør: 0,3 mm
- Microsivert: 0,001
02:05 Øyungen Maten har frosset
02:10 Øyungen Tar kvelden
02:11 Øyungen Noen frivillige blir oppe fortsatt
02:13 Hoved Kvarter Utslag på radaren til de italienske forskerne
02:16 Hoved Kvarter Meget stort utslag på radaren til de italienske forskerne
02:35 Hoved Kvarter Elevene tar kvelden. Thor Larsen fortsetter alene.
03:17 Øyungen Luftfuktighet 99%
Lufttrykk 698,3
Vindretning NV
Hastighet 0,7 s/m
Temp: 1,7 C
Nedbør 0
Microdivert 0
03:17 Øyungen     Lysglimt  77 grader
04:18 Øyungen Batterier utladet
07:40 Busser På vei til henting
07:45 Finså Elever startet på tur ned
07:50 HK - 1C