Fredag 5. oktober 2018

Studentene i årets Science Camp ankom Hessdalen ved 20 tiden i kveld. De fikk først noe varm mat. Deretter tok de inn utstyret fra bilene. Disse skal fordeles til de forskjellige postene på fjella i morgen.

 

The students participating in Science Camp arrived Hessdalen around 8.00 pm. They got some hot food. Then they carried in all the equipment to be used in Science Camp from the cars. That equipment will be packed for bringing up to the field stations tomorrow.