Søndag 7. oktober 2018

12:11 - BG er på Finnså, starter nedstigning og er på plass om 20 min.
12:12 - BG tar sambandssjekk mot Skarvan,klart og tydelig.
12:14 - ALK og ES ankommet Skarvan.
12:32 - BG kaller på Thomas og spør om de er ankommet parkeringsplass, visuell er etablert.
12:52 - BG forlater Finnså og setter kursen mot Skarvan.
13:21 - TS kaller på Skarvan
13:28 - ES går ned fra Skarvan.
14:19 - Finnså melder om at de kunn finner 5 teltstenger, det skal være syv.
14:20 - BG kaller TS ang stenger, det skal være mange stenger i dometelt.
14:21 - Finnså melder om at antall stenger nå er i orden.
15:47 - BG til HQ trenger stort grått kamerastativ. ES kjører dette til parkering v/Skravan.
18:37 - TS Starter transport ned fra Finnså
19:37 - Nordlys over skarvan.
20:45 - BG melder om at begge baser er oppe, starter værraporterkl 21:00.


WEATHER REPORT
Base: Skarvan
Klokkeslett: 21:00
Relative pressure: 1011
Absolute pressure: 930,2 /896,0
Temperature:
Outside: -1,2/-0,5
Inside: 7,5/6,5
Humidity:
Outside: 77%/64%
Inside: 53%/71%
Windspeed: 10,6/13,3
Wind Gust: 13,3/15,3
Wind direction: SE/S
Sight: Good.
Notes: Skarvan needs more bags for the camras


21:15 - Skarvan changed radio, signal report loud and clear!


WEATHER REPORT
Base: Skarvan
Klokkeslett: 22:08
Relative pressure: 1011.6
Absolute pressure: 928,5/896,0
Temperature:
Outside: -1,2/-0,5
Inside: 7,8/6,5
Humidity:
Outside: 80%/64%
Inside: 62%/71%
Windspeed: 11,6/13,3
Wind Gust: 16,3/15,3
Wind direction: S/S
Sight: clear/Good.
Notes: Skarvan needs more bags for the camras


21:15 - Skarvan changed radio, signal report loud and clear!
22.08- bad signal at skarvan.
22:00 - everything Ok at finnså, signal raport loud and clear.
22.48 - connections problem with one of the cameras, reported to ALK.
22:54 - Camera problem reportet to HQ.
22:55 - Finnså reports that everything is okey, they are all fine.
23:10 - All cameras are back running.


WEATHER REPORT
Base: Skarvan
Klokkeslett: 23:07
Relative pressure: 1011,6
Absolute pressure: 891,9 /696,9
Temperature:
Outside: -1,4/-2,3
Inside: 7,6/6,0
Humidity:
Outside: 82%/71%
Inside: 60%/64%
Windspeed: 7,5/13,3
Wind Gust: 19,9/15,7
Wind direction: S/S
Sight: Clear
Notes: All cameras are running.

00:01 - Everything okay at Finså. They are going to sleep.

WEATHER REPORT
Base: Skarvan
Klokkeslett: 00:00
Relative pressure: 1011,6
Absolute pressure: 922,9 /896,0
Temperature:
Outside: -1,0/-0,5
Inside: 8,0/6,5
Humidity:
Outside: 79%/64%
Inside: 60%/71%
Windspeed: 11,7/13,3
Wind Gust: 14,3/16,3
Wind direction: SW/S
Sight: Good
Notes:

WEATHER REPORT
Base: Skarvan
Klokkeslett: 01:00
Relative pressure: 1011,6
Absolute pressure: 885,6 /856,0
Temperature:
Outside: -0,8/-1,5
Inside: 7,5/6,5
Humidity:
Outside: 78%/64%
Inside: 60%/71%
Windspeed: 11,2/13,3
Wind Gust: 14,3/15,3
Wind direction: S/S
Sight: clear
Notes:

WEATHER REPORT
Base: Skarvan
Klokkeslett: 02:00
Relative pressure: 1011,6
Absolute pressure: 924.5 /896,0
Temperature:
Outside: -2/-0,5
Inside: 6,9/6,5
Humidity:
Outside: 95%/64%
Inside: 61%/61%
Windspeed: 14,0/13,3
Wind Gust: 20,4/15,3
Wind direction: SW/S
Sight: fog
Notes: high meassurements at voltek. 02:18
voltek at level 10. at 02.35

WEATHER REPORT
Base: Skarvan
Klokkeslett: 03:00
Relative pressure: 1011,6
Absolute pressure: 885,7 /896,0
Temperature:
Outside: -2,1/-0,5
Inside: 6,2/6,5
Humidity:
Outside: 97%/64%
Inside: 63%/71%
Windspeed: 12,3/13,3
Wind Gust: 13,3/15,3
Wind direction: SW/S
Sight: fog
Notes: 03.16 kommet mye snø, det har blitt forbedret. resten tas om morgen.
fuktig i kontaineren ved skarvan, noe fuktighet på data, men det har blitt tørket.

WEATHER REPORT
Base: Skarvan
Klokkeslett: 04:00
Relative pressure: 1011,6
Absolute pressure: 921.1 /896,0
Temperature:
Outside: -1,7/-0,5
Inside: 6,8/6,5
Humidity:
Outside: 97%/64%
Inside: 63%/71%
Windspeed: 12,0/13,3
Wind Gust: 16,3/15,3
Wind direction: SW/S
Sight: fog
Notes:

WEATHER REPORT
Base: Skarvan
Klokkeslett: 05:00
Relative pressure: 1011,6
Absolute pressure: 921.4 /896,0
Temperature:
Outside: -1,4/-0,5
Inside: 6,9/6,5
Humidity:
Outside: 97%/64%
Inside: 65%/71%
Windspeed: 11,8/13,3
Wind Gust: 20,4/15,3
Wind direction: SW/S
Sight: good
Notes: Skarvan tror det er problemer med det gamle værstajon.

WEATHER REPORT
Base: Skarvan
Klokkeslett: 06:00
Relative pressure: 1011,6
Absolute pressure: 920.1 /896,0
Temperature:
Outside: -1,1/-0,5
Inside: 7,0/6,5
Humidity:
Outside: 95%/64%
Inside: 65%/71%
Windspeed: 13,5/13,3
Wind Gust: 14,3/15,3
Wind direction: S/S
Sight: clear
Notes:

WEATHER REPORT
Base: Skarvan
Klokkeslett: 07:00
Relative pressure: 1011,6
Absolute pressure: 919.1 /896,0
Temperature:
Outside: -0,5/-0,5
Inside: 6,7/6,5
Humidity:
Outside: 92%/64%
Inside: 64%/71%
Windspeed: 11,2/13,3
Wind Gust: 15,3/15,3
Wind direction: SW/S
Sight: Clear, but cloudy
Notes:
07:02 - Skarvan is closing down for tonight.