Torsdag 18. oktober 2018

18.10.2018
10:20 : Erling Strand will take the students from Finså and they will go to Skarvan (expected arrive time to Scarvan: 12:00 ).
16:04 Alle vgs elevene trygt oppe på Skravan og Finså. Makkerbyttene er også gjennomført
17:02 Johannes og Vigleik er på utflukt.
19:14 Skarvan: Nord-Sør magnatometeret og ionetelleren har vært ute av drift i uvist tid pga flytting av pc-er, jobbes med å få de opp igjen nå.
19:51 Skarvan:Videokamaraoverføring ble litt utsatt og opptak vil starte litt senere
21:33 Finså: Nord kameraet har noe trøbel og ione telleren gir store utslag
01:41 Finså:Nord kameraet er opperativt igjenObservation Report Base: Finså
Time: 20:00
Duration: 2 Min
Direction: East
Height degrees: 15  
Distance: 5 km
Color: White
Movement: Slow
Photo nr:9926-9933
WEATHER REPORT
Finså
20:00
Relative pressure: 1013,0
Absolute pressure: 877,9
Temperature:
Inside: 12,1
Outside: 0,1
Humidity:
Inside: 56
Outside: 77
Windspeed: 13,3
Wind Gust: 14,6
Wind direction: NW 
Sight: Clear
WEATHER REPORT
Skarvan
New /Old
20:00
Relative pressure: -/1020,6
Absolute pressure: 941,4 / 905,0
Temperature:
Inside: 20,5 / 18,9
Outside: 0,4 / 1,4
Humidity:
Inside: 55/66
Outside: 82 /70
Windspeed: 4,3 / 6,5
Wind Gust: 5,6 / 7,5
Wind direction: W-NW / S-SW
Sight: Good
WEATHER REPORT
Skarvan
New /Old
21:00
Relative pressure: -/1023,3
Absolute pressure: 941,4 / 904,7
Temperature:
Inside: 23,9 / 20,4
Outside: 0,1 / 0,8
Humidity:
Inside: 54/69
Outside: 87/74
Windspeed: 7,5 /9,2
Wind Gust: 7,7/9,9
Wind direction: W-NW / SW
Sight: Good
WEATHER REPORT
Finså
21:00
Relative pressure: 1013,1
Absolute pressure: 878,0
Temperature:
Inside: 13,4
Outside: 0,1
Humidity:
Inside: 56
Outside: 77
Windspeed: 13,3
Wind Gust: 14,6
Wind direction: NW 
Sight: Clear
WEATHER REPORT
Finså
22:00
Relative pressure: 1013,6
Absolute pressure: 878,5
Temperature:
Inside: 14,6
Outside: 0,1
Humidity:
Inside: 56
Outside: 77
Windspeed: 13,3
Wind Gust: 14,6
Wind direction: NW 
Sight: Clear
WEATHER REPORT
Skarvan
New /Old
22:00
Relative pressure: -/1020,9
Absolute pressure: 942,1 / 905,3
Temperature:
Inside: 22,0 / 21,9
Outside: -0,1 / 0,6
Humidity:
Inside: 54/64
Outside: 90/80
Windspeed: 5,2 /5,8
Wind Gust: 5,6/5,6
Wind direction: W / SW
Sight: Good

Observation Report Base: Skarvan
Time: 22:26
Duration: 1-3 Min
Direction: South - South East
Height degrees: 0
Distance: 4 km
Color: Red and yellow
Movement: None
Photo nr:  From Skarvan: S-cam 10749-10753 also from Finså: S-cam 3456
WEATHER REPORT
Skarvan
New /Old
23:00
Relative pressure: -/1020,4
Absolute pressure: 942,4 / 905,1
Temperature:
Inside: 24,5 / 22,6
Outside: -0,4/ 0,2
Humidity:
Inside: 52/61
Outside: 96/84
Windspeed: 6,6 /8,8
Wind Gust: 7,4/9,2
Wind direction: W-NW / SW
Sight: Medium clear
WEATHER REPORT
Finså
23:00
Relative pressure: 1013,6
Absolute pressure: 878,5
Temperature:
Inside: 14,6
Outside: 0,1
Humidity:
Inside: 56
Outside: 77
Windspeed: 13,3
Wind Gust: 14,6
Wind direction: NW 
Sight: Clear
WEATHER REPORT
Skarvan
New /Old
00:00
Relative pressure: -/1021,2
Absolute pressure: 942,1/ 905,6
Temperature:
Inside: 20,5 / 21,0
Outside: 0,1/ 0,7
Humidity:
Inside: 49/51
Outside: 94/84
Windspeed: 8,3/9,2
Wind Gust: 9,7/10,5
Wind direction: W-NW / S-SW
Sight: Partly cloudy
WEATHER REPORT
Finså
00:00
Relative pressure: 1014,0
Absolute pressure: 878,9
Temperature:
Inside: 9,5
Outside: 0,1
Humidity:
Inside: 62
Outside: 77
Windspeed: 13,3
Wind Gust: 14,6
Wind direction: NW 
Sight: Bad
WEATHER REPORT
Finså
01:00
Relative pressure: 1014,3
Absolute pressure: 879,2
Temperature:
Inside: 10,3
Outside: 0,1
Humidity:
Inside: 62
Outside: 77
Windspeed: 13,3
Wind Gust: 14,6
Wind direction: NW 
Sight: Foggy
WEATHER REPORT
Skarvan
New /Old
01:00
Relative pressure: -/1020,8
Absolute pressure: 942,0/ 905,2
Temperature:
Inside: 24,5 / 22,0
Outside: 0,0/ 0,8
Humidity:
Inside: 49/58
Outside: 95/84
Windspeed: 9,5/10,2
Wind Gust: 9,7/11,6
Wind direction: W-NW / SW
Sight: Partly cloudy
WEATHER REPORT
Finså
02:00
Relative pressure: 1014,7
Absolute pressure: 879,6
Temperature:
Inside: 8,8
Outside: 0,1
Humidity:
Inside: 64
Outside: 77
Windspeed: 13,3
Wind Gust: 14,6
Wind direction: NW 
Sight: Foggy
WEATHER REPORT
Skarvan
New /Old
02:00
Relative pressure: -/1021,1
Absolute pressure: 942,4/ 905,5
Temperature:
Inside: 23,7/ 22,6
Outside: 0,1/ 0,
Humidity:
Inside: 41/48
Outside: 95/83
Windspeed: 9,6/9,5
Wind Gust: 10,2/10,5
Wind direction: W-NW / SW
Sight: Foggy
WEATHER REPORT
Finså
03:00
Relative pressure: 1013,0
Absolute pressure: 879,7
Temperature:
Inside: 14,2
Outside: -0,1
Humidity:
Inside: 56
Outside: 91
Windspeed: 6,1
Wind Gust: 7,1
Wind direction: NW 
Sight: Foggy on one side, clear on the other
WEATHER REPORT
Skarvan
New /Old
03:00
Relative pressure: -/1021,5
Absolute pressure: 942,4/ 905,9
Temperature:
Inside: 22,4/ 22,0
Outside: 0,6/ 1,3
Humidity:
Inside: 44/47
Outside: 94/83
Windspeed: 6,9/7,8
Wind Gust: 7,7/8,5
Wind direction: W-NW / SW
Sight: Foggy

WEATHER REPORT
Skarvan
New /Old
04:00
Relative pressure: /1021,7
Absolute pressure: 942,8/906,1
Temperature:
Inside: 23,2/22,2 
Outside: 0,1/0,8
Humidity:
Inside: 45/49
Outside: 96/84
Windspeed: 3,4/4,4
Wind Gust: 4,1/5,1
Wind direction: W/S
Sight: Foggy

WEATHER REPORT
Finså
04:00
Relative pressure: 1013,3
Absolute pressure: 880,8
Temperature:
Inside: 8,7
Outside: 0,0
Humidity:
Inside: 58
Outside: 61 
Windspeed: 4,8 
Wind Gust: 6,8
Wind direction:W 
Sight: Foggy

WEATHER REPORT
Finså
05:00
Relative pressure: 1803,2
Absolute pressure: 879,9
Temperature:
Inside: 7,0
Outside: 0,0
Humidity:
Inside: 62
Outside: 91
Windspeed: 4,4
Wind Gust: 5,1
Wind direction: W
Sight: Foggy

WEATHER REPORT
Skarvan
New/Old
05:00
Relative pressure: /1021,8
Absolute pressure: 942,4/905,8
Temperature:
Inside: 20,7/21,6
Outside: 0,3/1,1
Humidity:
Inside: 46/47
Outside: 94/82
Windspeed: 4,2/5,4
Wind Gust: 5,1/5,8
Wind direction: S-SW/S
Sight: Not good

WEATHER REPORT
Finså
06:00
Relative pressure: 1012,8
Absolute pressure: 879,5
Temperature:
Inside: 6,6
Outside: -0,1
Humidity:
Inside: 66
Outside: 91
Windspeed: 5,8
Wind Gust: 6,5
Wind direction: W
Sight: CloudyWEATHER REPORT
Skarvan
New/Old
06:00
Relative pressure: /1031,6
Absolute pressure: 942,1/906
Temperature:
Inside: 19/20,3
Outside: 0,0/0,6
Humidity:
Inside: 48/49
Outside: 97/85
Windspeed: 2,6/4,1
Wind Gust: 3,1/4,4
Wind direction: W-SW/S
Sight: Foggy 

WEATHER REPORT
Finså
07:00
Relative pressure: 1012,5
Absolute pressure: 879,2
Temperature:
Inside: 11,8
Outside: 0,2
Humidity:
Inside: 59
Outside: 91
Windspeed: 8,2
Wind Gust: 8,8
Wind direction: W
Sight: Clear

WEATHER REPORT
Skarvan
New/Old
07:00
Relative pressure: /1021,6
Absolute pressure: 942,1/906,0
Temperature:
Inside: 18,4/19,8
Outside: 0,1/0,9
Humidity:
Inside: 49/51
Outside: 97/85
Windspeed: 2,5/3,1
Wind Gust: 2,6/3,4
Wind direction: W-SW/S
Sight: Foggy