Vista Point

Rogne er blitt pakket ned etter at et av teltene gikk i stykker. Den gruppen som skulle ha vært der er nå på det såkalte Vista Point. På kartet heter det Aspåskjølen og ligger på en gårdsvei i begynnelsen av Hessdalen.
Det var her folk samlet seg for å se på Hessdalsfenomenet i begynnelsen av 1980-årene. Hit kom de til og med i busser, og fenomenet ble ofte sett mot fjellet på motsatt side av dalen -Finsåhøgda.
Navnet Vista Point ble skapt av italienske forskere som så fenomenet her i 1997 og i rapporter de skrev etterpå, kalte de stedet Vista Point.
Mens gården som nå fungerer som KO, ble til Peder farm.
Se f.eks. www.itacomm.net
Det italienske filteamet som var her i forrige uke så lys i NNV-retning herfra.
Andre har sett en lysende kule i bjørkekrattet like ved Vista Point.


  Kommenter denne saken: